FANTA

FANTA

Fanta® er det eldste varemerket i vår produktportefølje fra Europa

KONSUMERT MER ENN 130 MILLIONER GANGER DAGLIG OVER HELE VERDEN

KONSUMERT MER ENN 130 MILLIONER GANGER DAGLIG OVER HELE VERDEN

Fanta er den nest eldste merkevaren til The Coca-Cola Company, og vår nest største merkevare utenfor USA.

Fanta er den nest eldste merkevaren til The Coca-Cola Company, og vår nest største merkevare utenfor USA.

1955

1955

Fanta Appelsin introdusert

Fanta Appelsin introdusert

EN DESIGNERFLASKE

EN DESIGNERFLASKE

FANTA ANKOMMER USA

1969

1969

SÅ GOD AT DET ER MORSOMT Å VÆRE TØRST

1970's

1970's

BLIR FLERE SMAKER

FANTA REISER TIL RUSSLAND

1990's

1990's

FANTA BLIR DET FORETRUKNE MULTISMAKMERKET FOR TENÅRINGER

2000's

2000's

FANTA INVITERER DEG MED PÅ LEKEN

ANIMASJONSSTIL

TODAY

TODAY

FANTA ER DEN STØRSTE MULTISMAK-MERKEVAREN OVER HELE VERDEN

FANTA ER DEN STØRSTE MULTISMAK-MERKEVAREN OVER HELE VERDEN