Vann er den viktigste ingrediensen i våre drikkevarer, sentral i vår produksjonsprosess og nødvendig for å dyrke landbruksproduktene vi bruker som ingredienser.

Samtidig er rent, tilgjengelig vann essensielt for menneskenes helse, uunnværlig for lokalsamfunnenes økonomiske velstand og avgjørende for økosystemene.

Selv om vi deler bekymringen for vannkilder og økende vannmangel i mange deler av verden, tror vi verden inneholder nok vann til å dekke alles behov – men bare hvis alle jobber sammen for en bedre håndtering av vannressurser. Som forbruker av vann og som et selskap med tilstedeværelse både globalt og lokalt, har vi en spesiell forpliktelse – og en unik mulighet til å være en ansvarlig forvalter av vann.

Vårt selskap, og dets tapperipartnere, arbeider for å balansere vannet som brukes i våre ferdige drikker med det mål å være vannøytralt innen 2020. Dette betyr at innen 2020 vil vi på en sikker måte gi tilbake til lokalsamfunn og naturen den vannmengden som tilsvarer det vi bruker i våre ferdige drikkevarer og produksjonen av dem.

For å sikre at vi når dette målet blir systemet gjort mer effektivt i sitt vannforbruk ved å redusere anvendt mengde per liter av produktet, selv når produksjonsvolumet øker. Coca-Colas tapperier rundt om i verden resirkulerer avløpsvann, behandler det etter strenge standarder, og gir det tilbake til naturen på et nivå som støtter vannlevende organismer – noen ganger renere enn det var da vi fant det.