Konsensus om klimavitenskap er stadig sterkere -- det foregår globale klimaendringer, og menneskeskapte klimagassutslipp er en avgjørende faktor. Implikasjonene av klimaendringer er dyp og bred for vår planet, med forventede effekter på biologisk mangfold, vannressurser, offentlig helse og landbruk.

Vi mener næringslivet kan spille en sterk rolle for å bidra til å drive klimaløsninger gjennom innovasjon. I hele Coca-Cola-systemet jobber vi for å sikre at vi bruker best mulig blanding av energikilder, forbedrer energieffektiviteten i våre produksjonsprosesser og reduserer den potensielle klimapåvirkningen av produktene vi selger.

Som et selskap har vi kunngjort offentlig at vi vil styrke vår virksomhet uten å øke klimagassutslippene. Dette er harde krav, men det er en prosess vi forplikter oss til. Vi har gjort fremgang.

The Coca-Cola Company og tapperisystemet er, gjennom vår Klimabeskyttelsesstrategi, forpliktet til å finne innovative måter å dempe miljøeffektene av selskapets drift og produkter. Vi fokuserer spesielt på vannforvaltningsspørsmål og samarbeid med partnere om emballasje.

Vårt system genererer utslipp av klimagasser ved å forbruke energi i produksjon, ved å forbruke drivstoff i vår globale leveranseflåte og ved kjølere til produktene våre. Vår fulle leverandørkjede, som inkluderer produksjon av emballasje og dyrking av ingredienser, genererer millioner av ekstra tonn med klimagasser.

Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre energieffektiviteten i våre anlegg og vår kjøretøyflåte. I tillegg er området der vi har størst mulighet til å utgjøre en forskjell utstyr til kald drikke. HFCs (hydrofluorokarboner) er en av seks gasser som Kyoto-protokollen spesielt gikk ut for å redusere: Vi gjør god fremgang mot utfasing av bruk av HFC i både kjølere og isolasjon, samt mot 40 - 50 % forbedret energieffektivitet på utstyr til kald drikke.

Som en utvidelse av våre tiltak, var The Coca-Cola Company med å grunnlegge"Refrigerants, Naturally!" med McDonald's og Unilever sammen med De forente nasjoners miljøprogram (UNEP) og Greenpeace. Dette er et eksempel på et offentlig-privat samarbeid om innovative løsninger for miljøvern.

Du kan fine ut mer om hva vi gjør for å redusere karbonutslipp i våre Miljørapporter, og i våre svar til Carbon Disclosure Project. Vi legger også ut vår GHG-beholdning i World Economic Forums Global Greenhoyse Gas Register.