Bærekraft har vært en del av alt vi gjør innenfor områdene vann, utslipp, avfall og gjenvinning.

Klima- og energibeskyttelse

Vårt mål er å styrke virksomheten, ikke karbonutslippet i vår produksjonsprosess. Vi forbedrer energieffektiviteten, og reduserer utslippet av drivhusgasser i kjølere for kald drikke.

Emballasje

Vårt mål er å jobbe frem emballasjeløsninger og systemer der vår emballasje blir en verdifull ressurs for fremtidig bruk.

Global vannforvaltning

Vårt mål er å gi en vannmengde tilbake til naturen og lokalsamfunnet som er tilsvarende den vi bruker i alle våre drikkevarer og deres produksjon.

Samfunn

Vi er et globalt selskap med lokale røtter i hvert samfunn vi opererer i. Vi engasjerer oss i våre lokalsamfunns behov med omfattende programmer.