The Coca-Cola Company i Vest-Europa og Coca-Cola European Partners (CCEP) lanserte nylig This is Forward, vår nye handlingsplan for bærekraft. Med en felles forpliktelse fra lederne fra våre to organisasjoner, forklarer Tim Brett, president for The Coca-Cola Company i Vest-Europa og Damian Gammell, konsernsjef for CCEP, hvorfor de mener at det nå er dags å handle.

Hva er ‘This is Forward’?

Tim: This is Forward er vår handlingsplan for bærekraft som tydeliggjør hvordan vi skal jobbe sammen ved å bruke vår virksomhet og våre merkevarer for å bygge en bedre fremtid.

Det er 21 mål i vår plan, hvor hvert mål er identifisert og utviklet i sammenheng med de globale utfordringene vi står ovenfor i våre lokalsamfunn, vårt samfunn og vår virksomhet i dag. De utgir vår rolle i å støtte FNs bærekraftige utviklingsmål, som gir et veikart for hele verden, ikke bare vår bransje, å følge.

Vi har lyttet til og snakket med våre interessegrupper, og har ambisiøse forpliktelser om problemene som er viktige for oss alle, for eksempel helse og ernæring, emballasje og resirkulering, økonomisk utvikling, vannmangel og klimaendringer.

Damian: Vår handlingsplan for bærekraft er resultatet av omfattende konsultasjon med mer enn 100 av våre sentrale interessegrupper, friville organisasjoner, kunder og leverandører, samt 12.000 forbrukere på tvers av seks land og over 1000 av våre ansatte. This is Forward er vår forpliktelse til å levere endringen de ønsker å se. Vi spurte hva de forrventer av oss og hvilken rolle de forventer  at vi spiller, og vi handler på denne tilbakemeldingen. Disse tiltakene vil sikre at vi har en positiv innvirkning der vi selger våre drikker.

Hvorfor nå?

Diaman: This is Forward har blitt utviklet i en kritisk tid. Våre interessegrupper har fortalt oss at de forventer sterke forpliktelser som klart definerer hvilken rolle vi kan spille for å takle noen av de største problemene i samfunnet, og som driver bærekraft over hele verdikjeden. Vi ønsker å takle komplekse problemer og dette krever samarbeid med et bredt spekter av partnere i alt vi gjør.

Vi har aldri vært i sterkere posisjon til å gjøre dette enn å følge etableringen av CCEP i 2016. Vi har 24.000 ansatte i 14 land som arbeider tett med våre kunder og nettverk av 20.000 leverandører. Omkring 300 millioner mennesker nyter våre drikker i Vest-Europa hvert år og vi jobber hardt med våre partnere for å produsere og selge våre merkevarer på en ansvarlig og bærekraftig måte.

Tim: Ettersom vi nå går over til en mer forbrukersentrisk modell og tilpasser våre drikkevarer til skiftende smak og livsstil, må vi også være bevisste på hvilken rolle virksomheten vår spiller i folks daglige liv, og bruke vår posisjon som industriledere til å opptre og skape en positiv forskjell. This is Forward plasserer bærekraft – i videste forstand – i hjertet av vår forretningsstrategi, og beskriver hvordan vi skal øke vår virksomhet på en ansvarlig måte. Vi er fast bestemt på å skape et miljø der folk er stolte av å jobbe for oss og hvor vi tjener tillit fra våre kunder, forbrukere og interessegrupper.

Hvilke prioriteringer har This is Forward fremover?

Tim: Vi setter fokus på tre områder; våre drikker, emballasje og samfunn. Disse understøttes av tre områder som er kjernen i vår virksomhet: klima, vann og leverandørkjeden.

For det første vet vi at folk er bekymret for helse og fedme, så vi tar tiltak ved å tilby forbrukerne et større utvalg av drikker med redusert sukker eller som er helt sukkerfrie, enten det er produktene de allerede kjenner og elsker, eller produkter som er nye i vår portefølje. Vi undersøker og markedsfører nye sukkeralternativer som beholder den gode smaken i våre drikker, men med mindre sukker og færre kalorier. Ved å bli en totalleverandør av drikke vil vi gjøre det lettere for forbrukerne å forstå de valgene som er tilgjengelige for dem.

I 2025 i Vest-Europa kommer 50% av salget fra drikkevarer med få eller ingen kalorier ettersom vi stadig utvikler oppskrifter og porteføljer for å tilby et bredere utvalg.

Damian: Det neste handlingsområdet fokuserer på emballasje og resirkulering. Vår emballasje er en verdifull ressurs og spiller en viktig rolle for å opprettholde kvaliteten og sikkerheten til våre drikkevarer. For å sikre at ikke noe av denne ressursen ender opp som søppel eller i havet, vil vi lede veien i bærekraftig emballasje, blant annet ved bruk av resirkulerbart og fornybart materiale, og smarte, nye måter å redusere avfall på.

Vi skal sørge for at 100% av emballasjen vår er resirkulerbar eller gjenbrukbar over hele vår portefølje; ikke bare våre flasker og bokser. I samarbeid med lokale og nasjonale samarbeidspartnere vil vi ha som mål å samle inn 100% av emballasjen innen 2025.

Vi skal også øke bruken av resirkulert plast (rPET) for våre PET-flasker til minst 50% i hele Vest-Europa. Med denne sterke forpliktelsen vil vi doble vår nåværende rPET-bruk. Tidligere har vi selektivt brukt flasker laget av 100% rPET; vår strategi er imidlertid fokusert på å bruke resirkulert PET over alle våre plastflasker i stedet for bare for utvalgte produkter, da vi tror at dette vil få størst effekt.

Vi vil gjøre dette ved å fortsette å støtte PET-innsamling og opparbeidelse av infrastruktur på tvers av våre markeder for å sikre pålitelige forsyninger av høy kvalitet rPET på våre flasker. For eksempel har vi investert i opparbeidelse av plast på Infineo Recycling, vårt samarbeid med Plastipak i Frankrike, som kan behandle opptil 1,5 milliarder PET-flasker i året. I Storbritannia har vi investert for å etablere Europas største og mest sofistikerte anlegg for flaskeopparbeiding i Lincolnshire, som nå også drives av Plastipak.

Tim: Vårt tredje handlingsområde er samfunn. Vi vet at en virksomet av størrelse og skala kan gjøre en forskjell for de samfunnene vi opererer i og samfunnet som helhet. Vi er forpliktet til å være en styrke for godhet ved å aktivt jobbe for å fremme inkludering og økonomisk utvikling i hele vår virksomhet og i våre lokalsamfunn.

Vi vil fremme en mangfoldig og inkluderende kultur i vår virksomhet. Vi vil utvide vårt bidrag til samfunnet ved å øke frivillig arbeidstakere og støtte våre lokalsamfunn, og vi vil støtte tiltak som hjelper unge til å lykkes.

Er dere sikre på at denne planen vil hjelpe dere til å nå deres mål?

Damian: Ja. Til tross for at planen er ambisiøs, bygger den på 10 års fokusert arbeid på bærekraft i hele Vest-Europa. Vi vet at det fortsatt er mye arbeid å gjøre, og vi tror at denne nye planen gir oss mulighet til å ta et meningsfylt skritt fremover for å møte forventningene til våre interessegrupper i fremtiden. Planen fastslår hvordan vi holder oss selv ansvarlige mot hverandre og omverdenen, og hvordan vi skaper et miljø der folk ønsker å jobbe og tror på det vi gjør. Det er kjernen til hvordan vi opererer i hele Vest-Europa så det er ikke rom for selvtilfredshet.

Tim: This is Forward angir mål vi kan strekke oss etter og kartlegger en klar retning av hvordan vi skal bruke vår virksomhet og våre merkevarer for å bygge en bedre fremtid. Sammen med vår partner CCEP, har vi mulighet til å handle og skape en positiv forskjell, sette nye standarder og lede veien. Enten det er å tilby forbrukere et større utvalg av drikker, eller drikke mer redusert eller ingen sukker, eller holde emballasjen ut av havene, definerer This is Forward vår holdning til å gjøre det bedre. Vi skal ikke finne oss i hvordan ting pleide å bli gjort. Det er ingen vei tilbake.

The Coca-Cola Company i Vest-Europa og Coca-Cola European Partners vil rapportere om fremgangen mot disse målene våren 2018.

For mer informasjon om This is Forward og for å lese hele planen, vennligst besøk: https://www.ccep.com/pages/thisisforward