Coca-Cola Danmark kjører et aktivitetsprogram kalt #HappyMoves, et langtidsbasert nasjonalt program som oppmuntrer dansk ungdom til å bli mer aktive og ha det gøy.

For å tilnærme seg programmets målgruppe – 16-21-åringer – tilbyr #HappyMoves en miks av tradisjonelle og nye aktiviteter som fokuserer på kropp, sinn og lek. Initiativet er en kombinasjon av utfordrende idretter som parkour, streetbasket og slakkline.

Sammen med Danske gymnastikk- og idrettsforeninger (DGI) og kommunene, tar Coca-Cola Danmark sikte på å spre bevissthet omkring viktigheten av en aktiv livsstil, og tilby folk gratis og lokale muligheter til å engasjere seg. Initiativet er en del av Coca-Cola Danmarks engasjement for å få 100 000 mennesker i bevegelse innen 2020.