Cirtyride er et initiativ i Norge der alle som vil kan delta på et sykkelløp. Programmet ble lansert i 2014 i 20 byer i Norge. Cityride er en fantastisk mulighet for folk i alle aldre og ulike nivåer til å erfare et stort by-sykkelløp, men uten konkurranseaspektet. Folk kan gjennomføre så mange runder de ønsker, og kan delta sammen med familie og venner. Det er unikt å ha et sykkelarrangement som passer for absolutt alle.

Som arrangement gir Cityride folk en lav terskel for å delta og komme seg i bevegelse. Det oppmuntrer folk som sjelden trener til å bli med. Arrangementet er gratis for alle som eier en sykkel og en hjelm. Flere tusen mennesker har deltatt landet over, og hatt glede av den sosiale stemningen under arrangementet. Med positive tilbakemeldinger fra deltagerne, var Cityride en suksess med potensial for videre utvikling.