Siden 2007 har vi samarbeidet med World Wildlife Fund om å konservere og beskytte prioriterte vassdrag og nedbørfelt rundt om i verden. Gjennom vårt partnerskap jobber vi for å forbedre vanneffektiviteten og redusere karbonutslipp i alle våre produksjonsprosesser. Vi har også jobbet med hele forsyningskjeden for å fremme bærekraftig landbrukspraksis

Partnerskapet har ekspandert fra et hovedkvarter-til-hovedkvarter samarbeid til nesten 50 land, der Coca-Cola og WWF-team jobber sammen på lokalt nivå.

Gjennom utvidet partnerskap har Coca-Cola og WWF i fellesskap utviklet de følgende miljø- og bærekraftsmålene for 2020 for The Coca-Cola Company og dets nesten 300 tapperipartnere i over 200 land.

1. Forbedre vanneffektiviteten med 25 % gjennom operasjonelle forbedringer
Coca-Cola vil forbedre sin bruk av vanneffektivitet per liter produserte produkt gjennom operasjonelle forbedringer i hele sitt globale system. Dette målet kompletterer forbedringen i vanneffektivitet på 21,4 % fra 2004 til 2012.

2. Bidrar til å opprettholde sunne, fleksible ferskvannssystemer
Coca-Cola og WWF vil utvide sin fellesinnsats for ferskvannsbevaring til 11 regioner på fem kontinenter, inkludert vassdrag i Amazonas, Koshi, Mekong, Rio Grande/Bravo, Yangtze og Zambezi; nedbørfeltene i Great Barrier Reef og MesoamericanReef; samt sentrale regioner i Amur-Heilong, Atlantic Skog og Northern Great Plains.

3. Redusere CO2-utslippene fra drikken i hånden din med 25 %
Coca-Cola vil arbeide for å redusere klimagassutslippene gjennom hele verdikjeden, for omfattende reduksjoner av karbonfotavtrykk på tvers av produksjonsprosesser, pakningsformater, leverandørflåte, kjøleutstyr og råvarer.

4. Ansvarlig kildemateriale for PlantBottle™-emballasje
Coca-Cola vil samarbeide med WWF for å vurdere de miljø- og samfunnsmessige resultatene av plantebaserte materialer for potensielt bruk i sin fornybare emballasje. Dette vil gjøre det mulig for selskapet å nå sitt mål om å bruke opptil 30 % plantebasert materiale for alle sine PET plastflasker innen 2020.

5. Bærekraftig bruk av nøkkelingredienser
Coca-Cola vil arbeide for bærekraftig produksjon av nøkkelingredienser, inkludert sukker, sukkerrør, mais, te, kaffe, palmeolje, soya, cellulose og papirfiber, appelsin, sitron, drue, eple og mango. Coca-Cola har også etablert Sustainable Agriculture Guiding Principles, og vil samarbeide med WWF for å implementere retningslinjene i hele det globale Coca-Cola-systemet.

I tillegg bekrefter Coca-Cola miljømålene for gjenvinning av vann og emballasje frem mot 2020 omfatter:

6. 100 % gjenvinning av brukt vannmengde
Coca-Cola vil levere behandlet vann fra sine produksjonsprosesser tilbake til miljøet på et nivå som støtter vannlevende organismer, og etterfylle vannet som brukes i de ferdige drikkeproduktene gjennom å videreføre sine lokale vannprosjekter med partnere i mer enn 100 land. Til dags dato har Coca-Cola sin etterfyllingsarbeid balansert anslagsvis 52 % av produktvolumet gjennom 468 prosjekter.

7. Nå en 75 % gjenvinningsgrad av flasker og bokser i utviklede markeder
Coca-Cola vil jobbe sammen med drikkevareindustrien og lokale organisasjoner for å utvikle grunnleggende informasjon, og for å øke gjenvinning og resirkulering i utviklingsmarkeder. Selskapet vil fortsette å redusere mengden materialer og energi som brukes i emballasjen, samt fortsette å bruke både resirkulert og fornybart innhold.

WWF forærte nylig sin prestisjetunge Gold Panda Award til Coca-Cola for samarbeidet om beskyttelsen av verdens naturressurser. Carter Roberts, leder og CEO i World Wildlife Fund, sa at den andre fasen av partnerskapet kommer på et avgjørende tidspunkt.

"Vi er vitne til et makeløst press på naturressurser rundt om i verden," forklarte han. "Å fortsette som før setter det hele i fare, inkludert næringslivets levedyktighet. Disse problemene kan bare løses ved å jobbe sammen, og vårt arbeid med Coca-Cola har vist at samarbeid kan forsterke og akselerere effekten vi trenger."

Muhtar Kent, styreleder og CEO i Coca-Cola, var enig. "Når vi nå står overfor en ressursbelastet verden med økende globale krav til mat og vann, må vi søke løsninger som skaper gjensidig nytte for næringsliv, samfunn og natur," sa han. "Å jobbe med WWF vil fortsette å utfordre vårt selskap til å fremme våre bærekraftprogrammer, og WWFs kompetanse vil være grunnleggende for oppnåelsen av våre miljømessige resultatmål – noen av disse har WWF hjulpet oss å sette.

Den neste fasen av samarbeidet vil bevege seg utover vannforbruk, og fokusere på alle naturressursutfordringene som påvirker ferskvann. "Vi tenker på dette som 'Water Plus' ... vann pluss jordbruk, vann pluss klima, vann pluss økonomi og vann pluss mennesker," forklarer Lindsay Bass, senior programdirektør, WWF.

Coca-Cola og WWF vil invitere andre innflytelsesrike partnere til å hjelpe med å takle verdens mest presserende miljøutfordringer, og med å integrere betydningen av natur og miljø inn i beslutningsprosessene.

"Vi planlegger å bruke kraften av dette samarbeidet, med verdens mest anerkjente kommersielle merkevare og verdens mest anerkjente naturvernforbund, til å oppfordre andre til å starte en bevegelse for å øke fokuset på viktigheten av vannressursforvaltning i det 21. århundre," sa Jeff Seabright, visepresident for miljø og vannressurser, Coca-Cola. “Det er den arven vi håper å få.”