Vi skal utgjøre en positiv forskjell i våre lokalsamfunn. Vi vil samarbeide med lokale partnere og legge til rette for at våre medarbeidere kan involvere seg aktivt.

Coca-Cola er et lokalt produkt, som lages av lokale medarbeidere. Her i Norge er det medarbeiderne på vår fabrikk i Lørenskog, Mack i Tromsø og Telemark Kildevann i Telemark som lager drikkevarene du finner i butikkhyllen. Vi vil utgjøre en positiv forskjell i lokalsamfunnet vårt, og tilrettelegge for at medarbeiderne selv kan engasjere seg i dette. Med «lokalsamfunn» mener vi området rundt fabrikken, men også områdene der medarbeiderne våre bor – altså de områdene der virksomheten setter fotavtrykk. Dette er også grunnen til at vi i over ti år har samarbeidet med Oslo Røde Kors om deres ressurssentre for ungdom.

Les mer om vårt arbeid med lokalsamfunn: http://cceansvar.no/category/projects/lokalsamfunn/