Vitenskapelige funn viser at en aktiv livsstil og regelmessig mosjon vil hjelpe deg å leve et sunnere og lykkeligere liv, uavhengig av alderen din. Det finnes stadig flere vitenskapelige funn som viser at inaktivitet er relatert til mange slags helseproblemer.

Med aktiv livsstil mener vi å være i en eller annen form for fysisk aktivitet på daglig basis. En slik livsstil kan ha mange viktige fordeler, i tillegg til å hjelpe deg å opprettholde en sunn energibalanse. Det er imidlertid ikke like lett som det kan høres ut, fordi anledningene til å være aktiv i dagliglivet blir stadig færre. Mange statistikker viser en alarmerende økning i antall europeere som beveger seg for lite i forhold til det de burde.

Vår daglige aktivitet er svært viktig. Det er frekvensen av bevegelse som utgjør om vi har en aktiv livsstil. Men for å få fordelen av å forebygge en rekke sykdommer, må vi som et minimum jobbe på moderate intensitetsnivåer – hvilket tilsvarer rask gange. Vi bør prøve å legge inn 30 minutter med moderat intensitetsaktivitet hver dag, eller i det minste de fleste dager. 

Å være mer fysisk aktiv er en av de viktigste tingene folk kan gjøre for sin egen helse. Dette er grunnen til at Coca-Cola investerer i en rekke aktiv livsstil- og sportsprogrammer for å kunne tilby folk i alle aldre, og med alle slags bakgrunner, muligheten til å bevege seg mer, og oftere.