Mangelen på trygt drikkevann i Afrika er ingen hemmelighet. Hvert år krever vannbårne sykdommer, som kunne vært forebygget, livene til millioner av afrikanere. Ingen enkeltorganisasjon kan løse kontinentets vannkrise, men forretningsvirksomhet, sivilsamfunn, frivillige organisasjoner og myndigheter kan jobbe sammen for å utvikle bærekraftige løsninger.

I 2009 lanserte The Coca-Cola Africa Foundation Replenish Africa Initiative (RAIN), et US $30 millioners program som skal skaffe minst 2 millioner mennesker i Afrika trygt vann innen 2015, og finansiere vannprosjekter i hvert afrikansk land. RAIN-finansierte prosjekter bedrer sanitære forhold og hygiene, øker produktivt vannbruk og beskytter nedbørsfelt. Til dags dato har RAIN gitt tilgang på trygt vann til mennesker i 35 av Afrikas 58 nasjoner. Det har bidratt til å etterfylle nesten 2 milliarder liter vann og forbedre mer enn 600 samfunn.

Fordi mangelen på vann og sanitærfasiliteter i afrikanske land tærer spesielt på kontinentets jenter og kvinner, har vi hittil fokusert mye av investeringen i RAIN på vann- og sanitærsamarbeid med sikte på å forbedre livene til anslagsvis 500 000 jenter og kvinner i Afrika.

I 2012 ble vi, som en del av RAIN, med i the Coca-Cola Africa Foundation med donasjonen på 3,5 millioner dollar til U.S. Water Partnership (USWP), for å hjelpe å fremme bærekraftig vanntilgang i fem afrikanske land hvor mindre enn halve befolkningen har tilgang til rent vann: Den demokratiske republikken Kongo, Etiopia, Madagaskar, Mosambik og Somaliland. Midlene vil støtte en rekke bærekraftige vanntilgangsaktiviteter som spenner fra å utvide vanntilgangen i tettsteder, til å gi vanntilgang på sykehus og fremme flerbruksområder av vann som styrker kvinnene. Programmets mål fokuserer på å skape en sterk, varig samfunnsvirkning samtidig som den støtter TCCC vannforvaltningsmål og hjelper Afrika å møte FNs tusenårsmål for vann og sanitære forhold.

I 2014 annonserte Coca-Colas styreleder og CEO, Muhtar Kent, at The Coca-Cola Africa Foundation (TCCAF) vil utvide sitt Replenish Africa Initiative (RAIN) gjennom 2020 for å understøtte panafrikansk, trygg vanntilgang og sanitetsprogrammer for ytterligere 4 millioner afrikanere. Den nye utvidelsen føyer seg til TCCFs originale RAIN engasjement til å gi trygg vanntilgang til 2 millioner mennesker over hele kontinentet innen 2015.