Som en del av vårt arbeid med å gi tilbake vannressursene vi bruker, støtter vi Every Drop Matters, det mangeårige samarbeidet mellom Coca-Cola Eurasia- og Afrika og UNDP. Every Drop Matters tar sikte på å hjelpe nasjoner i Eurasia og Afrika med å oppnå Millennium Development Goals ved å møte utfordringer relatert til vannforsyning, styring av vannressurser og klimaendring.

Gjennom Every Drop Matters har systemet vårt vært med UNDP på å sette i gang mer enn 100 prosjekter i mer enn 20 land, deriblant Albania, Armenia, Aserbajdsjan, Hviterussland, Bosnia og Herzegovina, Bulgaria, Kroatia, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Makedonia, Moldova, Montenegro, Romania, Russland, Serbia, Tadsjikistan, Tyrkia, Turkmenistan, Ukraina og Usbekistan. Prosjekter omfatter restaurering av nedbørsfelt, bærekraftige landbruksinitiativer, kapasitetsbygging blant offentlige vannledere med mer. Every Drop Matters har kommet mer enn 900 000 mennesker i Øst-Europa til gode gjennom bedre tilgang til rent drikkevann eller forbedret vannstyring.