Vår globale HIV/AIDS-politikk understreker selskapets prinsipper for konfidensialitet, ikke-diskriminering, utdanning, testing, behandling og fornuftige bosteder. Den er styrt av internasjonale standarder inkludert International Labor Organizations etiske praksis om HIV/AIDS og arbeidsliv, samt Felles FN-program om HIV/AIDS.

Selskapet erkjenner at områder som blir mer alvorlig påvirket av HIV/AIDS-epidemien krever en annen lokal respons enn andre regioner. Som et resultat, kombinerer programmet vårt i Afrika forebygging, bevissthet og behandling, inkludert gratis kondomer, konfidensiell frivillig rådgivning og testing for alle våre medarbeidere og deres familier. Vi gjør antiretrovirale medikamenter fritt tilgjengelig for alle ansatte som trenger dem.

I tillegg til vår globale HIV/AIDS-politikk og -program jobber vi internasjonalt med lokale helsemyndigheter og eksperter for å lære opp lokalsamfunn i relevante helsemessige aspekter ved ting som polio, tuberkulose, hepatitt, HIV/AIDS, underernæring og riktig hygiene.

Les mer om våre HIV/AIDS-prosjekter her
www.coca-colacompany.com/our-company/hiv-aids