Mangelen på vann, sanitære forhold og hygiene (WASH) er i mange land en av de største hindringene for fattigdomsbekjempelse og økonomisk vekst. Rundt 780 millioner mennesker mangler tilgang til rent drikkevann, og 2,5 milliarder trenger bedre sanitære forhold. Flere mennesker dør av forurenset vann enn av alle former for vold, inkludert krig. 

Kvinner i det landlige Afrika bruker i gjennomsnitt 26 % av tiden sin på å samle vann, noe som ofte betyr at de går 8 km eller mer til nærmeste vannkilde. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) genererer hver dollar som brukes på vann og sanitet en avkastning på 4 dollar i spart tid, økt produktivitet og reduserte helsekostnader i Afrika.

Mange av våre kommunale vannprosjekter er finansiert gjennom vår Coca-Cola Foundation, og våre stiftelser verden over.

Som deltaker i United Nations Global Compact (UNGC), er vi en av en rekke bedrifter som er forpliktet til å tilpasse våre operasjoner og strategier til ti universelt aksepterte prinsipper i områdene menneskelige rettigheter, arbeid, miljø og anti-korrupsjon. En av UNGCs initiativer er CEO Water Mandate, et unikt offentlig-privat initiativ utformet for å bistå bedrifter i utvikling, implementering og avsløring av policy og praksis av vannbærekraft. Vi var en av de første seks selskapene til å engasjere seg i Mandatet da FN lanserte det i 2007.