Statens regulatorsystem, våre egne forskere og bransjeforskere, samt uavhengige eksperter, bidrar til å sikre sikkerheten på mat- og drikkeingredienser. De stoler på streng tolkning av vitenskapelig forskning på matingredienser.

Våre eksperter
For å sikre at vi lever opp til vårt rykte, har vi en stor stab av forskere og ernæringsfysiologer som arbeider for å sørge for at våre produkter er på høyde med de nyeste standardene for sikkerhet og ny vitenskap. Vår innsats på dette området gjør at vi kan være trygge på at folks tillit til våre produkter forblir sterk.

Regjeringseksperter
Våre drikker må samsvare med helse- og sikkerhetsreguleringer i hvert land og hver region de selges i.

I Den europeiske union (EU) er for eksempel The European Food Safety Authority (EFSA) nøkkelen i risikovurdering av matsikkerhet. I nært samarbeid med nasjonale myndigheter og i åpen høring med interessenter, gir EFSA uavhengige vitenskapelige råd og tydelig kommunikasjon om eksisterende og nye risikoer.

Mange andre land over hele verden har lignende tilsynsorganer og rammeverk for å sikre at deres mat- og drikkeingredienser er trygge.

Fordi slike omfattende regelverk regulerer bruken av stoffer i mat og drikke, anser mange offentlige etater og det store flertallet av forskere tilsetningsstoffer for å være en av de sikreste delene av matforsyningen.

Samarbeid med andre eksperter
I tillegg til å sørge for at våre produkter er i samsvar med offentlige forskrifter, jobber våre forskere og ernæringsfysiologer med uavhengige eksperter, rådgivende grupper og andre bransjeforskere for å overvåke ingredienssikkerhetsspørsmål.

Nye funn må alltid bli vurdert etter hvor godt studien ble gjennomført, om man har vurdert andre faktorer som kan ha påvirket resultatene, og hvordan denne nye kunnskapen kan sammenlignes med det vi allerede vet.

Når det gjelder ingrediensene i Coca-Cola, kan du alltid stole på at disse er trygge. De som nyter våre produkter kan ta våre sikkerhetstiltak for gitt; Coca-Cola har tross alt eksistert i over 120 år og selges i over 200 land.