Vårt mål innen 2020 er, på en trygg måte, å gi tilbake til lokalsamfunn og natur en vannmengde som tilsvarer det vi bruker i våre ferdige drikkevarer og deres produksjon.
Mellom 2005 og slutten av 2013, balanserte vi anslagsvis 68 prosent av vannet som brukes i våre ferdige drikker basert på 2013 salgsvolum, det vil si 108,5 milliarder liter vann etterfylt til natur og samfunn. Ta gjerne en titt på resultatene fra vår siste gjennomgang av bærekraft

http://www.coca-colacompany.com/sustainability/annual-sustainability-reports

Vi jobber for å oppnå vannbalanse gjennom diverse lokale vannprosjekter. Prosjektene vi engasjerer oss i har som regel minst ett av fire mål:

  • å forbedre tilgangen til vann og sanitære forhold,
  • å beskytte nedbørsfelt,
  • å skaffe vann til produksjonsbruk, og/eller
  • å formidle og skape bevissthet omkring vannproblemer, deriblant engasjement om vannpolitikk.  
I mange tilfeller hjelper prosjekter også med å forbedre lokale levekår, lokalsamfunn med å tilpasse seg klimaendringene, forbedre vannkvalitet og øke det biologiske mangfoldet.
 
Siden 2005 har vi engasjert oss i 509 prosjekter med partnere som WWF, USAID, The Nature Conservancy, Water for People, UN-HABITAT, og FNs utviklingsprogram (UNDP). Per i dag (2014) regner vi med at våre satsinger for forbedret vanntilgang og hygiene alene har kommet mer enn 1,9 millioner mennesker til gode.
 
Du kan lese mer om vannprosjektene våre på den globale nettsiden Coca-Cola Journey