WWF og Coca-Cola lanserer nå Arctic Home, en kampanje som skal rette oppmerksomheten mot klimasituasjonen i Arktis. Målet er å bidra til å sikre fremtiden for Arktis, og å skaffe midler til å bevare isbjørnens arktiske hjem.

Klimaendringene er vår tids største utfordring og rammer mennesker og dyr over hele planeten. I Arktis ser vi de største endringene fordi temperaturen der stiger dobbelt så fort som det globale gjennomsnittet, og ledende polarforskere snakker om at isdekket om sommeren kan være borte innen 2016. Isbjørnene kan ikke klare seg uten is. De trenger isdekket for å vandre, jakte og komme seg i hi. 

Klimaendringene truer isbjørnene

– Klimaendringene truer isbjørnenes hjem i Arktis. Sommerisen kan forsvinne i løpet av mindre enn en generasjon. Når isen smelter, vil isbjørnene slite stadig mer for å finne nok mat til seg selv og ungene sine. Gjennom partnerskap som dette kan vi skape den oppmerksomheten som må til  for å gjøre noe med den alvorlige situasjonen. WWF jobber for å bevare Arktis, sikre en bærekraftig forvaltning av naturressursene, og sikre den isen som er igjen, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF.

– Isbjørner har vært et populært innslag i vår markedsføring i over 90 år, sier Vibeke Hansen,  assisterende direktør for eksternkommunikasjon i Coca-Cola Enterprises Norge. 

– Det at vi er så tett knyttet til isbjørnen, gjør at vi ønsker å bidra til at de skal ha en sikker fremtid i sitt arktiske hjem. Vi er utrolig glade for å lansere kampanjen Arctic Home her i Norge. Ved å kombinere kreftene til to aktører som WWF og Coca-Cola – og med støtten fra det norske publikum – er  vi sikre på at vi kan nå lenger i dette arbeidet enn vi ville ha klart hver for oss, fortsetter Vibeke Hansen. 

Håndtere klimautfordringene

Kampanjen Arctic Home rulles ut i 16 europeiske land, og vil vare i tre år. Gjennom Arctic Homevil WWFs faglige nettverk kombineres med Coca-Cola sin markedsekspertise og ressurser. Håpet er at de forente kreftene skal bringeklimaproblemet, og den akutte situasjonen isbjørnen befinner seg i, høyere på agendaen for millioner av mennesker.

Det eneste som kan sikre at isbjørnen overlever på lang sikt, er at de menneskeskapte klimaendringene bremses. Her i landet skal pengene som samles inn gjennom Arctic Home-kampanjen styrke WWF-Norges arbeid mot klimautslipp og skadelig virksomhet i Arktis, og finansiere nye radiosendere til isbjørn på Svalbard. Ved hjelp av slike radiosendere kan forskerne innhente verdifull informasjon om isbjørnene og forholdene de lever under. WWF-Norge skal også samle fagfolk fra ulike land for å utveksle erfaringer om hvordan man kan unngå farlige sammenstøt mellom isbjørn og mennesker.

 Internasjonalt går midler fra Arctic Home-kampanjen blant annet til å ta vare på det området hvor forskerne regner med at polisen vil bli liggende lengst. «Det siste isområdet» ligger nord for Grønland og det østlige Canada, og er på over 1,4 millioner kvadratkilometer, altså langt større enn Norge, Sverige og Danmark tilsammen. 

Største kampanjen noensinne 

Aldri før har Coca-Cola og WWF gjennomført en kampanje i en slik skala, og i så mange land, for å sette søkelyset på en felles sak. I løpet av de tre årene kampanjen pågår, vil Coca-Cola bidra med tre millioner euro til kampanjeformålet. 

For første gang i Europa, vil Coca-Cola pakninger i 16 europeisk land ha bilde av en isbjørnmor med to unger som beveger seg gjennom Arktis. 

Navnekonkurranse for isbjørn

Som en del av Arctic Home, lanserer WWF, i samarbeid med Coca-Cola og Se og Hør, en navne-konkurranse for en isbjørnmor på Svalbard. Denne skal bidra til å sette fokus på situasjonen i Arktis. Publikum kan sende inn sine navneforslag på sms (SHNAVN) til telefonnummer 2255.

En jury vil plukke ut de tre beste forslagene som går til en avstemmingsfinale. Juryen består av Nina Jensen i WWF, Ellen Arnstad i Se og Hør, den populære bloggeren VOE og Lene Eriksrød i Coca-Cola

Kampanjen ble lansert på et arrangement på Egertorget i Oslo lørdag 19.januar. Iskunstner Sverre Hoel fra DesignIce skar ut en isbjørn av naturis, til stor begeistring for forbipasserende.

WWF og Coca-Cola oppfordrer alle til å lære mer om  hva kampanjen går ut på ved å besøke www.arctichome.no. Der kan du også gi ditt bidrag til det arbeidet som gjøres for å bevare Arktis for isbjørnen.

Se vårt presserom for høyoppløselige bilder: 
http://www.mynewsdesk.com/no/pressroom/coca-cola

Ved ytterligere spørsmål, vennligst kontakt: 

·  Vibeke Hansen, assisterende direktør for eksternkommunikasjon, Coca-Cola Enterprises Norge, vhansen@cokecce.com, +47 99 01 33 49

·  Nina Jensen, generalsekretær i WWF-Norge, njensen@wwf.no, + 47 991 69 694

Om samarbeidet mellom WWF og Coca-Cola

WWF har jobbet i Arktis i over 20 år – og Coca-Cola har støttet dette arbeidet finansielt siden 2007. Coca-Cola har støttet WWF sitt arbeid for isbjørnen blant annet gjennom å støtte Polar Bear Support Fund. Midlene har blitt brukt til WWF sitt forskningsarbeid og til å kjøpe isbjørn-trackere og annet forskningsutstyr.

I 2011 gikk WWF og Coca-Cola for første gang sammen om kampanjen Arctic Home i USA.  I løpet av kampanjens første år ble det samlet inn mer enn 2 millioner USD, og den generelle holdningen til å bevare isbjørnens hjem fikk en positiv økning fra 38 til 52 prosent.  

Coca-Cola og WWF har siden 2007 også samarbeidet om ferskvannskonservering. Vi samarbeider også om å redusere Coca-Cola sitt karbonavtrykk gjennom vannforvaltning, energieffektivisering og ved å redusere utslipp. Coca-Cola har også sluttet seg til WWF sitt globale initiativ «WWF Climate Savers». Dette er et frivillig program der store og ledende selskaper samarbeider med WWF for å redusere deres utslipp av klimagasser.

I 2011 reduserte Coca-Cola sine karbonutslipp i utviklede land, inkl. Europa, med 4% sammenlignet med 2010 og 9% sammenlignet med 2004 baseline. Dette er en positiv utvikling, men enda mer må gjøres for å redusere de totale utslippene, som fortsatt er over 2004-nivå pga vekst. For å adressere dette, har WWF og Coca-Cola samarbeidet  om å utvikle og implementere mer bærekraftige metoder i Coca-Cola sin verdikjede. Ett eksempel er utviklingen av «Top 10 Energy Saving practices»- som er 10 konkrete tiltak for å spare energi i virksomheten. Tiltakene vil bidra til at Coca-Cola globalt vil nå opp til 70% av sine mål om reduksjon av karbonutslipp. 

 

Om Coca-Cola Enterprises Norge

Oppskriften på Coca-Cola ble laget i 1886 av apotekeren John S. Pemberton i Atlanta, USA. I 1895 fantes drikken i alle statene i USA, og ved århundreskiftet kom Coca-Cola til Europa. I Norge kom Coca-Cola på markedet i 1926. Siden 1997/98 har Coca-Cola Enterprises Norge AS hatt ansvaret for produksjon, salg og distribusjon av Coca-Cola i Norge. Fra produksjonsanlegget på Lørenskog, like utenfor Oslo, markedsføres og distribueres, i tillegg til Coca-Cola, også Coca-Cola light, Coca-Cola zero, Fanta, Sprite, Urge, TAB X-tra, Bonaqua, Powerade, Mer, Minute Maid, Burn,Kuli og CHAQWA. Coca-Cola Enterprises AS har til sammen ca. 1100 ansatte i Norge. Selskapet omsatte for ca 2,4 milliarder kroner i 2011 og solgte 290 millioner liter drikke her til lands.

Se www.coca-cola.no for mer informasjon eller vår nettside om samfunnsansvar: http://cceansvar.no/