EN NY STUDIE VISER AT TOPPLEDELSEN ER DEN VIKTIGSTE DRIVKRAFTEN FOR BÆREKRAFT I NÆRINGSLIVET

Ifølge studien til Economist Intelligence Unit er innovasjon, samarbeid og teknologi svært viktige gjennombruddsfaktorer, men det er fortsatt hindringer. 

    LØRENSKOG, 3. oktober 2013 – 

Dette er funn i Sustainability Insights: Learning from Business Leaders, en studie bestilt av Coca-Cola Enterprises (NYSE/Euronext Paris: CCE), som produserer, tapper og markedsfører Coca-Colas produkter i Vest-Europa. Studien er utarbeidet av Economist Intelligence Unit (EIU). Forskningen, som baserer seg på en spørreundersøkelse blant over 300 europeiske bedriftsledere[i], undersøker hvordan næringslivets bærekraftstrategier har fungert i praksis de siste årene og identifiserer viktige faktorer for fremtidig suksess.

«Til tross for den utfordrende økonomiske situasjonen har selskapene stort sett holdt fast på bærekraftmålene sine. Nå ser vi imidlertid en reell kursendring på bred front mot bærekraftrelaterte initiativer i Europa. Selskapene undersøker hvordan de bedre kan integrere dette i virksomheten på en lønnsom måte. Det er fortsatt mye som kan forbedres, men dette er en svært positiv trend», sa Brian Gardner, senior editor hos Economist Intelligence Unit. 

Behov for en mer overbevisende lønnsomhetsanalyse for bærekraft

Undersøkelsen identifiserer behovet for å utvikle en mer solid lønnsomhetsanalyse for å overbevise det europeiske næringslivet generelt om verdien av å sette bærekraft i sentrum for virksomheten. Mens 52 prosent av selskapene har vært i stand til å opprettholde sin bærekraftagenda til tross for økonomisk nedgang, rapporterer nesten halvparten (44 prosent) av respondentene at den største hindringen for å implementere en bærekraftstrategi er antatt høye kostnader og manglende tro på avkastning. 

Selskapene som ser verdien av bærekraft, nevner fordeler som differensiering fra konkurrentene (32 prosent) og større engasjement fra interessenter (29 prosent). Bare én av fem (21 prosent) nevner bedre lønnsomhet som en viktig fordel ved bærekraftarbeidet. 

Innovasjon, samarbeid og teknologi er kritiske faktorer

Studien Sustainability Insights: Learning from Business Leaders satte søkelys på innovasjon, samarbeid og teknologi som viktige komponenter for å skape den helt nye tilnærmingen som trengs for å innlede neste epoke med bærekraftig næringsliv. Dette er nødvendig hvis organisasjoner skal oppnå de nødvendige gjennombruddene som gir en raskere utvikling mot bedre bærekraft.

Ledende selskaper inngår i stadig større grad samarbeidsavtaler for å få mest mulig ut av ressurser og kunnskap. Nesten en tredjedel av virksomhetene (32 prosent) samarbeider nå med konkurrenter for å finne frem til løsninger for bærekraftig innovasjon, og nesten like mange (27 prosent) samarbeider med ideelle organisasjoner. Selskapene sier at samarbeidspartnere vil være viktige bidragsytere til vellykket bærekraft over de neste tre årene.

Over en fjerdedel av selskapene (28 prosent) mener dessuten at teknologisk innovasjon vil styrke bærekraftstrategien deres over de neste tre årene. I tillegg sier 61 prosent at den teknologiske utviklingen bidrar til bærekraftrelaterte innovasjoner, og 41 prosent sier at teknologi har bidratt til å gjøre selskapene mer miljøvennlige.

«Vi er stolte over fremgangen vi har hatt med vår egen bærekraftinnsats, men i fremtiden vil arbeidet med et bærekraftig næringsliv være preget av mer effektivt samarbeid. Sammen med myndigheter og samfunnet generelt må vi alle finne frem til innovasjoner som kan bidra til å løse de store samfunnsmessige og miljømessige problemene i vår tid», sier Stein Rømmerud konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Coca-Cola Enterprises Norge. 

«Som bedriftsledere må vi omfavne helt nye tilnærminger til bærekraft – både innenfor våre egne organisasjoner og gjennom verdikjedene våre dersom vi ønsker å skape gjennombrudd som fører til et mer bærekraftig næringsliv.»

Sustainability Insights: Learning from Business Leaders ble lansert under Sustainability Innovation Summit 1. oktober 2013 – et felles initiativ av CCE og The Economist. Besøk www.cokecce.com for å lese hele studien eller finne ut mer om CCEs bærekraftplan.

# # #

Forskningsmetodikk

Sustainability Insights: Learning from Business Leaders er en rapport fra Coca-Cola Enterprises som er utarbeidet av Economist Intelligence Unit (EIU). Den undersøker europeiske selskapers erfaringer med å definere og arbeide mot bærekraftmål – hvilke tiltak som har fungert bra, og hvilke som ikke har fungert så bra. For å kaste lys over dette gjennomførte EIU i august 2013 en undersøkelse blant 334 næringslivsledere i Europa. Mer enn tre femtedeler (62 prosent) av respondentene er styremedlemmer eller medlemmer av toppledelsen, og resten er seniorledere. Selskapene i undersøkelsen driver virksomhet i en rekke bransjer. 

[i]Tre femtedeler av respondentene er styremedlemmer eller medlemmer av toppledelsen, og resten var andre seniorledere. 

 

Om Coca-Cola Enterprises Norge

Oppskriften på Coca-Cola ble laget i 1886 av apotekeren John S. Pemberton i Atlanta, USA. I 1895 fantes drikken i alle statene i USA, og ved århundreskiftet kom Coca-Cola til Europa. I Norge kom Coca-Cola på markedet i 1926. Siden 1997/98 har Coca-Cola Enterprises Norge AS hatt ansvaret for produksjon, salg og distribusjon av Coca-Cola i Norge. Fra produksjonsanlegget på Lørenskog, like utenfor Oslo, markedsføres og distribueres, i tillegg til Coca-Cola, også Coca-Cola light, Coca-Cola zero, Fanta, Sprite, Urge, TAB X-tra, Bonaqua, Powerade, Mer, Minute Maid, Burn,Kuli og CHAQWA. Coca-Cola Enterprises AS har til sammen ca. 650 ansatte i Norge. Selskapet omsatte for ca 2,4 milliarder kroner i 2011 og solgte 290 millioner liter drikke her til lands.

Se www.coca-cola.no for mer informasjon eller vår nettside om samfunnsansvar: http://cceansvar.no/