I dag offentliggjorde Coca-Cola Enterprises Norge AS (CCEN) at selskapet investerer over 600 MNOK i en ny, styrket forretningsmodell for å skape langsiktig vekst. Beslutningen skal skape langsiktig verdivekst, gi flere nye flasketyper å velge mellom og effektivisere selskapets distribusjonsmodell. Den danner også grunnlaget for etableringen av Norges første gjenvinningsanlegg for plastflasker.

CCEN investerer i nytt produksjonsutstyr ved sitt anlegg på Lørenskog for å erstatte dagens gjenbruksflasker med moderne gjenvinningsflasker. Dette muliggjør en overgang fra dagens direkte egendistribusjon til dagligvarekjedenes grossistdistribusjon. Restruktureringen vil starte sommeren 2012 og de nye produksjonslinjene og distribusjonsmodellen er forventet å være operative i løpet av mars 2013. Som et resultat av disse endringene regner CCEN med at mellom 400 og 500 årsverk blir overtallige mellom oktober 2012 og mai 2013.

“Det er flere årsaker til denne betydelige investeringen”, sier Stein Rømmerud konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i CCEN:

“For det første har vi en sterk tro på vekstpotensialet for den norske virksomheten. For det andre ønsker vi å styrke vår langsiktige virksomhet her i Norge ved å tilby nye og innovative produkter i fremtiden. For det tredje har vi muligheten til å forbedre vår kundeservicemodell. 

Ved å gå over fra gjenbruksflasker til gjenvinnbare flasker og gå over til grossistdistribusjon, tilpasser vi oss forventningene fra kunder, forbrukere og våre egne mål for bærekraftig utvikling.

 Restruktureringen gjør det mulig for oss å fornye og videreutvikle vår produktportefølje mye mer enn vi kan i dag med gjenbruksflaskene, som faktisk ble lansert for 20 år siden. Beslutningen øker forbrukerens valgfrihet, samtidig som den sikrer langsiktig norsk produksjon og norske arbeidsplasser for fremtiden”, sier Rømmerud.

CCEN endrer sin forretningsmodell

Dagligvarebransjen og forbrukermarkedet har utviklet seg mye de siste årene, og CCEN tilpasser nå virksomheten for å sikre fortsatt produksjon i Norge og fremtidig vekst. CCEN har derfor startet en prosess for å endre kundeservicemodellen.

De betydelige investeringene betyr at CCEN vil:

  • Lansere moderne gjenvinnbare flasker med pant som en erstatning for dagens gjenbruksflasker. Den nye produksjonsteknologien vil gjøre det mulig for CCEN å drive flaskeinnovasjon og differensiering i det norske markedet. Erfaringer fra andre land har vist at dette er en viktig faktor for å skape langsiktig kategorivekst. 
  • Levere selskapets produkter til dagligvarehandelen gjennom sentrallagrene og distribusjonssystemene som kjedene har utviklet. Dette er et mer effektivt system som vil redusere antall lastebiler på norske veier, samtidig som det støtter kjedenes foretrukne distribusjonsmodell. 

Omfattende omstillingsprogram for å støtte medarbeidere

 CCEN er opptatt av å behandle hver enkelt som er berørt av restruktureringen ansvarlig og profesjonelt, og av å ha en tett og åpen dialog med medarbeiderne og de tillitsvalgte gjennom hele restruktureringen.

 “Hver enkelt berørt medarbeider vil få tilbud om å delta i vårt skreddersydde omstillingsprogram, der vedkommende vil få individuell hjelp til å komme over i ny jobb.

Vår målsetting er å tilrettelegge for at de berørte får best mulig støtte gjennom hele restruktureringen,"  uttaler Stein Rømmerud.

Investeringen vil skape et godt grunnlag for å sikre norske arbeidsplasser for fremtiden. Samtidig regner CCEN med at mellom 400-500 årsverk vil bli overtallige. De første oppsigelsene vil skje i oktober 2012, og CCEN har allerede iverksatt et omfattende omstillingsprogram i samarbeid med en profesjonell ekstern aktør.

 Legger grunnlaget for Norges første gjenvinningsanlegg for plastflasker

De nye flaskene er fullt gjenvinnbare og støtter det eksisterende pantesystemet som opereres av Norsk Resirk. Gjenvinningsflaskene vil kreve mindre energi, vann og transport sammenlignet med gjenbruksflaskene. Overgangen til gjenvinnbare flasker øker bruken av fornybare ressurser og gjenvinnbart materiale i produksjonen, og i Norge vil CCEN for eksempel ta i bruk PlantBottle, som er laget av 15 prosent plantebasert materiale og 50 prosent resirkulert plastmateriale. PlantBottle ble lansert i Norge for første gang i 2010, da CCEN relanserte hele Bonaqua porteføljen på disse flaskene. Ved å bytte til gjenvinningsflaskene vil CCEN redusere klimautslippene fra produksjon og transport med opp til 1/3 i Norge. Antallet lastebiler på norske veier vil bli redusert, hovedsaklig på grunn av at håndteringen av tomflasker vil forsvinne, samt at kjedenes distribusjonssystemer utnytter kapasiteten bedre enn tidligere.

I 2010 utførte Dagligvarehandelens miljøforum en livssyklusanalyse som sammenlignet det potensielle klimautslippet for gjenvinningsflasken og gjenbruksflasken.  Analysen ble gjennomført analyseselskapet Econ Pöyry, sammen med CCEN, Macks Ølbryggeri, Telemark Kildevann og de norske dagligvarekjedene. Studien dokumenterte at overgangen til gjenvinnbare flasker ville redusere klimautslipp i produksjon og transport med opp til 1/3.

Norsk Resirk, som er ansvarlig for pantesystemet og innsamling av bokser og gjenvinnbare plastflasker, ønsker beslutningen velkommen:

”Beslutningen fra Coca-Cola Enterprises er meget gode nyheter, og noe vi har ventet på siden Norsk Resirk ble opprettet for 13 år siden! De nye gjenvinnbare flaskene fra Coca-Cola vil inngå i det eksisterende pantesystemet.

Norsk Resirk har sett denne utviklingen komme og har tidligere inngått intensjonsavtale med Cleanaway PET Svenska AB som ønsker å etablere et gjenvinningsanlegg for plastflasker i Norge. Med CCEN sin beslutning blir det et totalvolum av gjenvinnbare flasker som gir grunnlag for å etablere det første gjenvinningsanlegget for plastflasker i Norge.

Norsk Resirk skal bygge nytt produksjonsanlegg på Fetsund som skal være i drift sommeren 2013. Her kan det være mulig å bygge gjenvinningsanlegget vegg i vegg, noe som er rasjonelt og miljøvennlig,” sier administrerende direktør Kjell Olav Maldum.

Pressebilder:

Presserom med bilder og relaterte dokumenter: http://www.mynewsdesk.com/no/pressroom/coca-cola

Eller vår bildebank:: http://ccd.teknograd.no/  Brukernavn/ passord: presse/presse

 

Om Coca-Cola Enterprises AS

Oppskriften på Coca-Cola ble laget i 1886 av apotekeren John S. Pemberton i Atlanta, USA. I 1895 fantes drikken i alle statene i USA, og ved århundreskiftet kom Coca-Cola til Europa. I Norge kom Coca-Cola på markedet i 1926. Siden 1997/98 har Coca-Cola Enterprises Norge AS hatt ansvaret for produksjon, salg og distribusjon av Coca-Cola i Norge. Fra produksjonsanlegget på Lørenskog, like utenfor Oslo, markedsføres og distribueres, i tillegg til Coca-Cola, også Coca-Cola light, Coca-Cola zero, Fanta, Sprite, Urge, TAB X-tra, Bonaqua, Powerade, Mer, Minute Maid, Burn,Kuli og CHAQWA. Coca-Cola Enterprises AS, har til sammen ca. 1100 ansatte i Norge. Selskapet omsatte for ca 2,32 milliarder kroner i 2010 og solgte  288,5 millioner liter drikke her til lands.