Coca-Cola Enterprises anerkjennes for sin vannforvaltning, og er blant deførste til å oppnå den nye internasjonale Carbon Trust Water Standard

(London/Lørenskog – 19. februar, 2013) Coca-Cola Enterprises (CCE) produserer og distribuerer Coca-Cola produkter i Vest-Europa, og har nå blitt blant de aller første selskapene til å motta «Carbon Trust Water Standard» – en ny, internasjonal pris som gis for reduksjon av vannforbruk.

Denne prisen er en anerkjennelse av at CCE har tatt en ledende posisjon på måling, styring og reduksjon av vannforbruk. I 2012 oppnådde selskapet sitt laveste vannforbruk per produkt noensinne, da det i snitt ble brukt 1,4 liter vann per liter ferdige drikke. Dette var en reduksjon på 14,6 % siden 2007. 

CCE sin strategiske plan for bærekraft forplikter selskapet til å sette standard for effektivt vannforbruk, å etablere en produksjon med bærekraftig vannforbruk og å redusere vannforbruket gjennom hele produksjonskjeden. 

– Vi vet at vi må se på alle sider av driften, ikke bare klimautslippene, for å være en leder på bærekraft. Vann er helt sentralt for vår virksomhet, og for de samfunnene vi opererer i. Når vi måler og styrer vannforbruket i virksomhetene våre, i tillegg til i forsyningskjeden, kan vi på forhånd adressere det som kan bli vannknapphetsproblematikk på lengre sikt, sier John Brock, styreleder og CEO for CCE, før han fortsetter:

– Denne prisen er en anerkjennelse av arbeidet vi gjør for å bli en virksomhet med bærekraftig vannforbruk, og av fremgangen vi har hatt på dette området

CCE støtter Carbon Trust sin kampanje for å hjelpe næringslivsbedrifter med å styre sitt vannforbruk. Carbon Trust gjennomførte nylig en undersøkelse, som viste at selv om de aller fleste næringslivsledere er enige i at klimautslipp er et prioritert område, var det færre enn halvparten som følte behov for å gjennomføre vannbesparingstiltak. 

CCE var et av de første selskapene som innledet samarbeid med Carbon Trust for å være en pilotbedrift på deres Water Standard. Denne er en grundig og uavhengig evaluering av tre momenter – presise data på vannforbruk, årlig reduksjon i vannforbruk og praksis for god vannforvaltning. 

Å ha en virksomhet som er bærekraftig i forhold til vannforbruk, innebærer for CCE fire elementer:  

  • Beskytte vannkilder for egen virksomhet og lokalsamfunn;
  • Redusere mengden vann som brukes;
  • Resirkulere overskuddsvann fra produksjon, ved å sikre at det behandles og returneres til miljøet i henhold til de standardene som er satt for å ta vare på levegrunnlaget i vannmiljøet;
  • Erstatte det vannet som brukes til å produsere drikkevarene i de områdene der vannknapphet eller vannkvalitet er en utfordring. CCE prioriterer her virksomhetene i Flandern, Belgia, i Sør-Øst England, og i Marseille i det sørøstlige Frankrike.

--------------

Case Study: Coca-Cola Enterprises og redusert vannforbruk

Coca-Cola Enterprises (CCE) bruker mindre vann ved å øke effektiviteten i forbruket gjennom en rekke effektivitetsprogrammer, nye teknologier og fokuset til medarbeiderne. CCE sine fabrikker i Frankrike og Storbritannia er de mest vanneffektive Coca-Cola fabrikkene i verden. 

Selskapet har gjennomført store endringer på spesifikke deler av produksjonsprosessen, som å bruke tørre og halvtørre smøremidler for å flytte bokser og PET-flasker langs produksjonslinjene, bruke luftrensere til å rense flasker og bokser før de fylles (i stedet for vannrensere), og å anvende gjenbruksvann (benyttet i andre vaskeprosesser) og regnvann til å vaske kjøretøy og til vannklosetter. 

CCE sørger for at 100 % av avløpsvannet behandles og returneres til omgivelsene i henhold til standardene som er satt for å ta vare på levegrunnlaget i vannmiljøet. Produksjonsanleggene har ISO 14001-sertifiserte miljøstyrings-systemer, som hjelper selskapet å behandle avløpsvannet. 

CCE evaluerer hvordan virksomheten virker inn på vannressursene, både oppover og nedover i forsynings- og verdikjeden. Selskapet er forpliktet til å ta vare på vannkildene sine, og utviklet og/eller oppdaterte i 2012 bevaringsplaner for vannkildene på alle sine 17 produksjonsanlegg – basert på en innledende sårbarhetsvurdering. 

Selskapet jobber også med å erstatte vannet det bruker i sine drikkevarer. Det innledet i 2012 et samarbeid med WWF UK, The Coca-Cola Company, the North West Kent Countryside Partnership og the Norfolk Rivers Trust for å forbedre det lokale miljøet i elveområdet i River Nar (Norfolk). Det jobber også med lokale bønder for å utvikle og utvide lokale metoder for å ta vare på området. 

 

Om Coca-Cola Enterprises Norge

Oppskriften på Coca-Cola ble laget i 1886 av apotekeren John S. Pemberton i Atlanta, USA. I 1895 fantes drikken i alle statene i USA, og ved århundreskiftet kom Coca-Cola til Europa. I Norge kom Coca-Cola på markedet i 1926. Siden 1997/98 har Coca-Cola Enterprises Norge AS hatt ansvaret for produksjon, salg og distribusjon av Coca-Cola i Norge. Fra produksjonsanlegget på Lørenskog, like utenfor Oslo, markedsføres og distribueres, i tillegg til Coca-Cola, også Coca-Cola light, Coca-Cola zero, Fanta, Sprite, Urge, TAB X-tra, Bonaqua, Powerade, Mer, Minute Maid, Burn,Kuli og CHAQWA. Coca-Cola Enterprises AS har til sammen ca. 1100 ansatte i Norge. Selskapet omsatte for ca 2,4 milliarder kroner i 2011 og solgte 290 millioner liter drikke her til lands.

Se www.coca-cola.no for mer informasjon eller vår nettside om samfunnsansvar: http://cceansvar.no/