HVORDAN BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGENE OG HVORDAN INNHENTER VI DEM?

HVORDAN DELER VI OPPLYSNINGER?

HVILKE RETTIGHETER OG VALGMULIGHETER HAR DU?

HAR DU SPØRSMÅL OM PERSONVERNERKLÆRINGEN VÅR?

1. Hva omhandler denne Personvernerklæringen?

2. Hvilke Personopplysninger innhenter vi om deg?

3. Hvilke personopplysninger innhenter vi ikke om deg?

4. Mindreåriges bruk av Nettsidene og advarsel til foresatte

5. Dine valgmuligheter og håndtering av opplysningene dine

6. Hvordan behandler vi dine personopplysninger?

7. Hvem tilgjengeliggjøres dine Personopplysninger for?

8. Hvilke overføringer av Personopplysninger utfører vi utenfor EØS?

9. Hva med linker til andre nettsider, programmer, plattformer og lignende?

10. Hvilke rettigheter har du i forbindelse med vår behandling av dine Personopplysninger, hvordan kan du utøve disse rettighetene og hvordan kontakter du oss?

11. Hvor lenge oppbevarer vi dine Personopplysninger?

12. Hvordan vi beskytter opplysningene dine

13. Gjeldende lov

14. Oppdateringer til denne Personvernerklæringen