Det er viktig for Coca-Cola Norge å være involvert i arbeidet for bedre folkehelse.  Som en del av dette forplikter vi oss til å publisere vår finanisering og annen økonomisk støtte til folkheleserelaterte partnerskap, støtte til helsepersonell og vitenskapelig forskning årlig. Vi har publisert denne oppdateringen i vår nettbaserte database som viser vår støtte fra 1.januar 2010 til 30.september 2017.

Fjorårets oppdatering viser riktignok at vi ikke har foretatt slike investeringer. Dette skyldes delvis bruken av nye retningslinjer som  ble implementert tidlig i 2016. De nye retningslinjene definerer hvordan vi skal yte økonomisk støtte til velferdsrelatert vitenskapelig forskning og partnerskap.

Retningslinjene fungerer som veiledning for velfungerende vitenskapelig forskning og partnerskap. Retningslinjene vil ikke begrense rapporteringen vår, men vi forventer at antallet aktive samarbeid vil redusere og igjen føre til færre rapporter.

Vi vil fortsette å årlig informere om vår finanisering av velferdsrelatert forskning, partnerskap og helsepersonell og vitenskapelige eksperter som oppfyller kriteriene som er identifisert på denne lenken.

Vi gleder oss til å fortsette å engasjere og støtte samfunnene vi jobber i, på samme måte som vi har gjort siden starten for mer enn 130 år siden.

Vi er fokusert på vår vei fremover og om mulighetene det gir oss for å støtte samfunnene vi har tjent i over 130 år. Vi vil holde dere oppdtatert på vår fremgang.

Karen Huffman, General Manager, Coca-Cola Norge