Våre Investeringer Innenfor Helse

Våre investeringer innenfor helse

I september, publiserte våre kolleger i USA en liste med alle våre samarbeidspartnere innen helse- og trivsel, forskning og enkeltpersoner som er finansiert i sammenheng med disse temaene. Listen går tilbake til 2010. Vi støtter også fysisk aktivitet i Norge, selv om omfanget er vesentlig mindre enn i andre markeder.

I Norge har vi vært hovedsponsor til Cityride i 2014 og 2015. Cityride er et sykkelløp for familier, uten konkurranse-fokus, hvor det er helt gratis å delta. Cityride ble arrangert i 20 norske byer sommeren 2014, og i 2015 ble det i tillegg laget en Cityride app for registrering av sykling, løping og gåing.

Målet var å gi nordmenn som er i lite fysisk aktivitet mulighet til å delta på et lavterskel sykkelritt.

Den totale summen som er gitt til dette formålet beløper seg til 3,4 millioner norske kroner hvorav 1,7 millioner ble gitt i 2014 og 1,7 millioner i 2015.

Den totale listen med våre globale samarbeidspartnere publiseres for å sikre at informasjon om disse programmene og aktivitetene er lett å få tilgang til og forstå, for alle som ønsker det. Vi vil fra nå av fortsette å oppdatere listen hvert år.

Jeg ønsker også å forklare hvorfor vi støtter våre samarbeidspartnere, finansierer forskning og arbeid med eksperter.

Samarbeidsprogrammer

Mesteparten av midlene vi deler ut globalt, går til våre samarbeidsprogrammer med veldedige organisasjoner, offentlig sektor og for-profitt organisasjoner. Dette er prosjekter som er utformet for å ha en mest mulig positiv effekt i lokalsamfunnene de hører hjemme i.

Forskning og ekspert-råd

Vi har offentlig uttalt at vi tror vi har en rolle å spille for å motvirke fedme. For å gjøre dette trenger vi å forstå vitenskapen på dette området og å ha god innsikt med tanke på kosthold og livsstilsfaktorer som påvirker folks helse.

Selv om vi ikke direkte gir finansielle midler til forskning i Norge benytter vi oss indirekte av forskningsresultater fra andre land der Coca-Cola har virksomhet, når vi lager nye eller videreutvikler våre produkter.

På samme måte lytter og lærer vi av eksperter og organisasjoner fra andre land. Deres kunnskap og råd påvirker hva vi gjør. Vi arbeider med de fremste ekspertene på sine felt for å sikre at vi får råd og dokumentasjon av høyeste kvalitet. De har full kontroll over arbeidet de gjør, som er objektivt og uavhengig, og vi forventer at de skal orientere om finansieringskilder i alle deres publikasjoner, som følge av arbeid finansiert av oss, enten det er i Storbritannia eller USA.

Innsikten vi får fra dette har vi hatt stor glede av. I Norge produserer og selger vi nå 10 forskjellige merkevarer og 21 forskjellige drikker. I 2015 har vi lansert 7 nye eller videreutviklede drikker med redusert eller svært lavt kaloriinnhold. Du kan lese mer om alle våre merkevarer her.

Jeg håper dette viser at vi tar våre forpliktelser overfor våre lokalsamfunn på alvor. Vi vil fortsette med denne tilnærmingen, og arbeide for å være mer åpne om prosjektene vi støtter ved å oppdatere denne listen hvert år.

Samarbeid og forskning som inkluderes er:

  1. Finansiering fra The Coca-Cola Company, en av dets filialer eller datterselskaper, eller The Coca-Cola Foundation for forskning relatert til kostholdsinntak, ernæring or helse, eller til fysisk aktivitet til juridiske enheter basert i Norge
  2. Finansiering fra The Coca-Cola Company, en av dets filialer eller datterselskaper, eller The Coca-Cola Foundation for juridiske enheter basert i Norge for ernæring og helse, eller fysiske velværeprogrammer og kommunikasjonsaktiviteter

Samarbeid og forskning som eksluderes er:

  1. Finansiering fra The Coca-Cola Company, en av dets filialer eller datterselskaper, eller The Coca-Cola Foundation til enheter som ikke er basert i Norge
  2. Finansiering utelukkende fra Coca-Cola European Partners Norge AS (aktiviteter som er finansiert felles vil bli notert ekslusiv andelen av budsjettet som er finansiert av Coca-Cola European Partners Norge AS)
  3. Forskning på nye ingredienser, forpakninger, produkter eller merkevarer
  4. Forskning på ingredienser, forpakninger, produkter, eller merkevarer som ikke er relatert til kostholdsinntak, ernæring og helse, eller fysisk aktivitet
  5. Betaling til tredjeparts tjenesteleverandører av mediatjenester, reklame, og logistikk som støtter partnerskap av helse- og velværeprogram og kommunikasjonsaktiviteter som er angitt
  6. Utbetaling av mindre enn 500 NOK på årlig aggregert basis

Med henblikk på denne listen, bruker vi begrepet ”partnerskap” i en uformell forstand, med henvisning til vårt forhold til enheter basert i Norge som har mottatt støtte fra The Coca-Cola Company, en av dets filialer eller datterselskaper, eller The Coca-Cola Foundation for å støtte deres helse- og velværeprogrammer og kommunikasjonsaktiviteter utført fra 2010 til 2016.

Tidsramme: 01. januar 2010 til 30. september 2016

Valuta: Alle beløp er angitt i NOK ekslusive merverdiavgift. Hvor beløp har blitt konvertert fra andre valutaer til NOK, har dette blitt gjort ved hjelp av en gjennomsnittlig årlig aggregert kurs for året da betalingen ble gjort.

Vi har gjort en innsats i god tro for å avdekke all relevant finansiering i relasjon til helse- og velvære. Hvis vi har utelatt noe som oppfyller kriteriene for å bli inkludert, vil vi avdekke dette i en påfølgende oppdatering, som vi har tenkt å gi hvert år. 

Karen Huffman, Country Manager Coca-Cola Norge

Project Title Type  Organization Amount (NOK) Date
Cityride, cycling competition Samarbeid
Cityride 1.700.000 2014
Cityride, cycling competition Samarbeid Cityride 1.700.000 2015

COCA-COLA ON SOCIAL

ITEMS
VIEWS
FOLLOWERS