Vår internasjonale og europeiske drift

Vi opererer gjennom våre lokale bedrifter i mer enn 200 land. Hver av disse lokale selskapene arbeider sammen med en eller flere lokale tapperipartnere som produserer og selger våre drikkevarer. Vi har mer enn 250 tapperipartnere over hele verden, og de fleste av disse er uavhengige selskaper og ikke kontrollert av Coca-Cola. Dermed virker disse to selskapene i tette forretningssamarbeid som kalles "Coca-Cola-systemet" og som ikke er en enkelt enhet fra et juridisk eller ledelsesmessig perspektiv.

The Coca-Cola Company produserer og selger drikkebaser og sirup til tapperiene, eier merkevarene og er ansvarlig for markedsføringstiltak av forbrukermerket i markedet. Våre tapperipartnere produserer, pakker, markedsfører og distribuerer de endelig merkede drikkevarene til våre kunder og salgspartnere, som deretter selger produktene til forbrukere.

Alle tapperipartnere samarbeider tett med kundene -- dagligvarebutikker, restauranter, gateselgere, kiosker, kinoer og fornøyelsesparker, og mange flere -- for å gjennomføre lokale strategier utviklet i samarbeid med vårt selskap. Kundene selger så produktene våre til forbrukere i et omfang på mer enn 1,9 milliarder porsjoner om dagen.

Coca-Cola i Europa

I EU opererer Coca-Cola gjennom sine lokale datterselskap. Coca-Colas viktigste europeiske tappingpartnere, Coca-Cola Enterprises, opererer også i Sverige og Norge, Coca-Cola Hellenic Company, Coca-Cola Iberiske Partnere og Carlsberg i Danmark og i Finland. Sammen med våre tappingselskaper sysselsetter vi direkte 48 000 mennesker innenfor EU. Det er om lag 600 000 personer som jobber i vårt europeiske selskap som fungerer som en del av verdikjeden for våre nær 700 drikker tilgjengelige i Europa.