Coca-Cola Norge | lær mer om hvordan det er å jobbe i Coca-Cola | Møt vår kollega Rosario

Coca-Cola Norge | lær mer om hvordan det er å jobbe i Coca-Cola | Møt vår kollega Rosario

Hvem

Rosario Catuday Korneliussen (40)

Senior Manager QESH (Vikariat)

Bakgrunn: Bachelor of Science in Accounting, Account Receivable Clerk i City Sports Club Cebu.

 

 

Jobbet i Coca-Cola siden 2003

 

Da Rosario flyttet til Norge i 2003 begynte hun i Coca-Cola gjennom et prosjekt som kombinerte norskopplæring og arbeidspraksis for innvandrere. Året etter fikk hun tilbud om å være tilkallingshjelp og deretter jobbet hun nattskift. Allerede ett år senere fikk hun stilling som laboratorieteknikker, noe som medførte opplæring på mikro og kjemiske analyser. Etter fire nye år ble hun Quality Coordinator/Management Systems Coordinator. Da enda en ny mulighet åpnet seg i 2014 nølte hun ikke, og i dag er Rosario Quality Manager.

 

 

Hvordan er arbeidsdagen din?

 

Nå har jeg et vikariat som Senior Manager QESH (Quality, Environment, Safety & Health) med ansvar å ivareta kvalitet og helse, miljø og sikkerhet (HMS) for produkter, prosesser, systemer og ikke minst alle ansatte. Avdelingen vår sørger for at vi følger strenge interne retningslinjer, ISO standardene og myndighetskrav. Jeg jobber sammen med dyktige personer i avdelingen som sammen sikrer at vi alltid opererer i henhold til kravene som er fastsatt i bedriften. Vi jobber tett sammen med de andre avdelingene for å nå bedriftens mål på en trygg og sikker måte med bra kvalitet.

 

 

Hvorfor valgte du å jobbe i Coca-Cola?

 

Coca-Cola er et stort internasjonalt selskap, som er veldig kjent på verdensbasis. Da jeg flyttet til Norge så jeg Coca-Cola skiltet fra veien da mannen min og jeg kjørte forbi, og jeg sa til ham; «En dag skal jeg jobbe der, det spiller ingen rolle hva jeg gjør, jeg kan vaske gulvet, bare jeg får jobbe der». Det er snart 16 år siden. Det er «passion for the brand» som har pushet meg i jobben for Coca-Cola. Jeg elsker produktet, er trofast cola-drikker og har stor tro på produktet vi produserer og selger.

 

 

Hvordan synes du Coca-Cola legger til rette for videre karriereutvikling?

 

De ser potensiale i alle medarbeidere, vi har alle muligheten til å utvikle oss her. Gjennom «Academy» kan vi søke på forskjellige kurs vi selv ønsker i tillegg til de kursene lederne har satt opp til oss. Vi har også en Individual Development Plan der du sammen lederen din kan drøfte personlig utvikling og karriereplan.

 

 

Hva tenker du om sammensetningen av medarbeiderne - er det bredde og mangfold?

 

Her på Coca-Cola er det godt representert med flere nasjonaliteter og bra fordeling mellom kjønn og alder. Selskapet er stort med mange ansatte i flere europeiske land som muliggjør samarbeid på kryss av landegrenser og kulturer. Vi jobber systematisk for å rekruttere gode kandidater som passer inn i vår strategi for bredde og mangfold.

 

 

Opplever du at selskapet fokuserer på bærekraft og samfunnsansvar?

 

Vi er veldig opptatt av bærekraft og samfunnsansvar og jobber kontinuerlig på flere områder for å bli en mer miljøvennlig bedrift.

 

 

Hva er det aller beste ved å jobbe i Coca-Cola?

 

Det er en krevende hverdag, noe som gjør at det aldri blir kjedelig. Kollegaene mine, som jeg liker å kalle min familie, er jeg alltid stolt av. Å ha den tilhørigheten, og å kunne jobbe sammen med utrolig flinke mennesker, hjelper deg å bli bedre og å yte ditt beste. Å kunne være sammen med fantastiske mennesker som jobber sammen for å få jobben gjort - med passion og drive - det er hva som skiller Coca-Cola fra andre arbeidsplasser.

 

 

Hvilke råd vil du gi til dem som ønsker å jobbe i Coca-Cola?

 

Vis deg fram og vis at du har passion og drive for å jobbe for bedriften!

 

 

Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe i Coca-Cola?

 

Se intervju med Christian Gøllner her og Céline Rød her.