En karriere hos Coca-Cola

Coca-Cola er verdens ledende produsent, markedsfører og distributør av alkoholfrie drikkevarer. I Norge er det to selskaper som er en del av Coca-Cola systemet, og begge holder til i Lørenskog utenfor Oslo. Coca-Cola Norge eier og leder merkevarene, mens Coca-Cola European Partners Norge har ansvaret for produksjon, salg og distribusjon av Coca-Cola her til lands. Coca-Cola European Partners Norge distribuerer også produktene til Monster Beverages.

Coca-Cola Norge

Coca-Cola Norge er en del av Europagruppen til Coca-Cola Company. Coca-Cola Norge har rundt ti medarbeidere, som har ansvaret for å markedsføre og utvikle merkevarene og produktene som Coca-Cola selger i Norge.

I Europa sysselsetter Coca-Cola Company 1 600 personer. Om lag en tredjedel av dem jobber med fellestjenester på tvers av alle europeiske markeder. Forretningsenheter og lokale team utfører planer på lokalt nivå. Vårt Europa-team representerer et bredt spekter av kunnskap fra merkevarebygging og markedsføring, økonomi og FoU til kunnskap og innsikt, teknikk og kvalitet samt reguleringer. Vårt team er rikt på talent, ideer, perspektiver, bakgrunn og kultur. Våre ansatte jobber både i den europeiske organisasjonen så vel som på lokalt nivå.

Aktuelle åpne stillinger i vår Europaorganisasjon finnes her.

Coca-Cola European Partners Norge 

Coca-Cola European Partners Norge (CCEPN) har ansvaret for produksjon, salg og distribusjon av Coca-Cola i Norge, i tillegg distribuerer CCEPN også produktene til Monster Beverages. Coca-Cola European Partners Norge har totalt over 600 ansatte, som jobber ulike steder i Norge. Hovedkontoret og produksjonanlegget vårt ligger i Lørenskog. I tillegg har vi regionale salgskontorer i Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger og Kristiansand. Vi jobber med hele verdikjeden, fra produksjon til produktene er på plass i utsalgstedene, noe som byr på mange spennende karrieremuligheter innenfor ulike fagfelt.

Gå inn på vår karriereside for å se ledige stillinger, og lese mer om hvordan det er å jobbe for oss.