Vi mener at en trygg og sunn arbeidsplass er en grunnleggende rettighet for alle mennesker, og et grunnleggende krav til alle virksomheter. Workplace Rights Policy krever at vi tar ansvar for å opprettholde en produktiv arbeidsplass i alle deler av vårt selskap ved å minimere risikoen for ulykker, skader og eksponering for helsefare for alle våre medarbeidere og entreprenører. I tillegg arbeider vi med våre tapperipartnere for å sikre at helse- og sikkerhetsrisikoer er minimert for deres ansatte og innleide arbeidstakere.

The Coca-Cola Operating Requirements (KORE) definerer retningslinjer, standarder og krav til styring av sikkerhet, miljø og kvalitet gjennom vår drift. KORE krever også at våre produksjons- og distribusjonsanlegg implementerer BS OHSAS 18001 (British Standard Occupational Health and Safety Assessment Series 18001, et rammeverk for en effektiv yrkesmessig helse og sikkerhet styringssystem) eller tilsvarende internasjonalt anerkjent sikkerhetsstyringssystem.

Som veiledning til å oppnå et trygt arbeidsmiljø for våre medarbeidere, definerer KORE et strengt sett av operasjonelle kontroller for å håndtere kjente risikoer. Kontrollene er generelt på linje med de øverste globale kravene og konsensusstandardene. I tillegg reviderer vi etterlevelse av hver av våre produksjonsprosesser med gjeldende lover og regelverk og våre egne krav til sikkerhet og helse.

Vi gir solid sikkerhetsopplæring til våre samarbeidspartnere ved hjelp av kravene som er definert i KORE som en global basistrening. Opplæringen dekker «new-hire induction» og periodiske repetisjonsøvelser for alle tilknyttede selskaper og andre arbeidstakere som utfører arbeid på våre vegne.