I Coca-Cola Company har vi som mål å lede ved eksempel, og lære av erfaring. Vi stiller strenge krav til våre folk på alle nivåer, og forsøker hele tiden å møte dem.

The Coca-Cola Company er dedikert til god eierstyring og selskapsledelse, som fremmer de langsiktige interessene til aksjonærer, styrker styrets og administrasjonens ansvarlighet og bidrar til å bygge offentlig tillit til selskapet.

Vi veiledes av våre etablerte standarder for eierstyring og selskapsledelse og etikk. Vi går gjennom våre systemer for å sikre at vi oppnår internasjonal beste praksis når det gjelder åpenhet og ansvarlighet. Grunnlaget for vår tilnærming til eierstyring og selskapsledelse er lagt ut i våre Retningslinjer for eierskapsutøvelse, og i kontraktene til våre styrelederutvalg.

Etikk

Kjernen i etikkprogrammet til Coca-Cola Company er våre Retningslinjer for god forretningsskikk. Retningslinjene styrer vår forretningsvirksomhet og krever ærlighet og integritet i alle sammenhenger. Alle våre medarbeidere og ledere er pålagt å lese og forstå retningslinjene og følge deres forskrifter på arbeidsplassen og i større fellesskap.

Retningslinjene administreres av vår komité for Ethics & Compliance. Denne tverrfaglige ledergruppen overvåker alle våre etikkprogrammer, og definerer brudd på retningslinjer og oppfølging. Ethics & Compliance Office har det operative ansvaret for utdanning, rådgivning, overvåking og vurdering knyttet til etiske retningslinjer og andre viktige saker.

Medarbeidere over hele verden får en rekke kurs i etikk og etterlevelse administrert av Ethics & Compliance Office. Vi overvåker og reviderer regelmessig vår virksomhet for å sikre etterlevelse av retningslinjer og lovverk. Vi opprettholder også et konsekvent sett av førsteklasses standarder rundt om i verden som styrer hvordan vi undersøker og håndterer etiske problemstillinger.

For å sikre en løpende forpliktelse til, og forståelse av, våre etiske retningslinjer, kan vi tilby nettbasert opplæring til alle medarbeidere hvor man diskuterer temaer knyttet til etikk og etterlevelse, inkludert vår Anti-Bribery Policy. Alle nyansatte medarbeidere får denne opplæringen ved ansettelse og alle andre får opplæring minst en gang hvert tredje år.

Våre samarbeidspartnere, tapperipartnere, leverandører, kunder og forbrukere kan stille spørsmål ved våre etiske retningslinjer og andre saker relatert til etikk og etterlevelse, eller rapportere potensielle brudd gjennom EthicsLine, en global nettside og telefonlinje for informasjon og rapportering.