Vår 2020 visjon skaper et langsiktig mål for vår virksomhet, og gir oss et "veikart" å bevege oss etter med våre lokale tapperipartnere.

Vår misjon tydeliggjør vårt formål som selskap, og er standarden vi veier våre handlinger og beslutninger opp mot.

  • For å forfriske verden ...
  • Inspirere til øyeblikk av optimisme og lykke ...
  • Skape verdier og utgjøre en forskjell.

Vår visjon er et rammeverk for vår virksomhet, og beskriver hva vi trenger å gjøre for å fortsatt oppnå bærekraftig kvalitetsvekst.

  • Mennesker: Være et fantastisk sted å jobbe, der mennesker blir inspirert til å være det beste de kan være.
  • Sortiment: Gi verden et sortiment av drikkevarer av høy kvalitet som møter og tilfredsstiller folks ønsker og behov.
  • Partnere: Bidra til et vinnende nettverk av kunder og leverandører; sammen skaper vi gjensidige, varige verdier. 
  • Planet: Vær en ansvarlig borger som utgjør en forskjell ved å hjelpe å bygge og støtte bærekraftige samfunn.
  • Profitt: Maksimer langsiktig avkastning til aksjeeierne samtidig som vi er oppmerksom på vårt overordnede ansvar.
  • Produktivitet: Vær en høyeffektiv organisasjon i rask bevegelse.