Vår menneskerettighetspolitikk legger grunnlaget for å administrere vår virksomhet rundt om i verden i tråd med høye standarder. Menneskerettighetserklæringen gjelder for The Coca-Cola Company, enhetene selskapet eier, enheter der selskapet har en hovedinteresse og fasiliteter som selskapet forvalter. Selskapet er forpliktet til å arbeide med, og oppmuntre, våre tapperipartnere til å overholde prinsippene i denne politikken og å følge samme praksis innenfor sine virksomheter.

Politikken fokuserer på å fremme åpne og inkluderende arbeidsplasser basert på menneskerettighetene, og omfatter følgende ti komponenter:

  • Respekt for menneskerettigheter
  • Engasjement for lokalsamfunn og interessenter
  • Verdsettelse av mangfold
  • Foreningsfrihet og kollektive forhandlinger
  • Trygg og sunn arbeidsplass
  • Sikkerhet på arbeidsplassen
  • Tvangsarbeid og menneskehandel
  • Barnearbeid
  • Arbeidstid, lønn og goder
  • Veiledning og rapportering for ansatte
I Coca-Cola Company, er det hver enkelt ansattes ansvar å opprettholde et arbeidsmiljø med gjensidig respekt og fritt for all diskriminering og trakassering. Hvis en arbeidstaker mener at noen bryter menneskerettspolitikk eller loven, blir de bedt om å rapportere det umiddelbart til sin leder, HR avdelingen eller selskapets juridiske rådgiver.

Veiledende prinsipper for leverandøren

God samfunnsånd i bedriften er avgjørende for vår langsiktige suksess.
 
Våre Supplier Guiding Principles (SGP) kommuniserer våre verdier og forventninger til leverandører og understreker viktigheten av ansvarlige arbeidsmetoder som respekterer menneskerettigheter og overholder som et minstekrav gjeldende miljømessige og lokale arbeidslover og internasjonale kjernekonvensjoner. Leverandørens veiledende prinsipper samsvarer med vår Human Rights Policy og reflekterer vår forpliktelse til å respektere menneskerettigheter på tvers av vårt forretningssystem og den globale forsyningskjeden.
 
Siden SGP-programmet vårt startet opp har vi samarbeidet med våre tapperi- og leverandørpartnere for å fullføre mer enn 17 500 vurderinger av menneskerettigheter og rettigheter på arbeidsplassen. Selv om våre verdier har forblitt de samme, har vi utviklet programmet kontinuerlig for å oppnå konstant forbedring. I 2014 utvidet vi våre vurderinger med hensyn til rekruttering og ansettelsespraksis for arbeidsinnvandrere og beskytte landrettighetene til lokalsamfunn.
 
The Supplier Guiding Principles (SGP) er en del av alle kontraktsmessige avtaler mellom The Coca-Cola Company og dets direkte og autoriserte leverandører. Vi forventer at våre leverandører utvikler og iverksetter hensiktsmessige interne forretningsprosesser for å sikre de veiledende prinsippene for leverandører. Selskapet benytter rutinemessig uavhengige tredjeparter til å vurdere leverandørenes etterlevelse av SGP; vurderingene inkluderer konfidensielle intervjuer med ansatte og innleide on-site arbeidstakere. Hvis en leverandør ikke klarer å opprettholde enkelte aspekter av SGP-kravene, forventes leverandøren å iverksette korrigerende tiltak. Selskapet forbeholder seg retten til å si opp en avtale med en leverandør som ikke kan dokumentere at de opprettholder SGP-kravene.