Vår forpliktelse til å respektere menneskerettighetene er grunnleggende for vår fremtid og mulighet til å drive en vellykket bedrift i mer enn 200 land.

I Coca-Cola Company anser vi menneskelige rettigheter og rettigheter på arbeidsplassen som ukrenkelige. Vi har en proaktiv tilnærming til å respektere disse rettighetene på hver arbeidsplass i Coca-Cola Company, i vårt tapperisystem, i vår leverandørkjede, og i alle lokalsamfunn hvor vi opererer.

Grunnlaget for vår tilnærming ligger i tre sentrale dokumenter: Vår Human Rights Policy, sammen med vår Supplier Guiding Principles og Workplace Rights Policy. Alle tre er påvirket av erklæringer fra De forente nasjoner (FN) og International Labour Organization (ILO).

Sammen beskriver disse våre høye standarder og forventninger, og tar opp temaer som barnearbeid, tvangsarbeid, organisasjonsfrihet, diskriminering, helse og sikkerhet, arbeidstid og de 30 artiklene som finnes i den universelle Menneskerettighetserklæringen.

Vi forventer at vårt selskap, våre tapperipartnere og våre leverandører unngår å forårsake eller bidra til negativ innvirkning på menneskerettigheter som følge av egne virksomhetshandlinger, og at det får konsekvenser hvis det skulle skje. Videre er vårt selskap, våre tapperipartnere og leverandører også ansvarlig for å hindre eller redusere negative menneskerettighetsinnvirkninger direkte knyttet til sin virksomhet, sine produkter eller tjenester av sine forretningsforbindelser.

I 2011 sluttet The Coca-Cola Company seg formelt til UN Guiding Principles on Business and Human Rights, vedtatt av FNs menneskerettighetsråd. Disse prinsippene fastsatte for første gang en global standard for å ta opp risikoen for negative innvirkninger på menneskerettigheter knyttet til næringsvirksomhet.

Dette rammeverket er en viktig prøvestein for vår politikk og programmer knyttet til arbeidsplassen og menneskerettigheter. The Coca-Cola Company er også medlem av FNs Global Compact Initiative og Global Business Initiative for Human Rights. I tillegg har Coca-Cola sluttet seg til 17 bedrifter i lanseringen av FNs Global Compact LEAD-program i 2011, som utfordrer Compact-medlemmer til å oppnå en blåkopi for bærekraftig samfunnsansvar.

Ønsker du flere detaljer om hvordan vi iverksetter våre engasjement for menneske- og arbeidsplassrettigheter, besøk den globale siden Coca-Cola Journey.