The Coca-Cola Company arbeider for å kunne tilby et bredt utvalg av drikkevarer og møte forbrukernes drikkebehov hver dag.

The Coca-Cola Company respekterer og støtter rollen til foreldre og omsorgspersoner. Vi mener informerte foreldre eller omsorgspersoner er best rustet til å ta gode kostholdvalg for sine barn. Vi mener enkel tilgang til næringsinformasjon både på våre etiketter og på nettet, samt porsjonskontrollstørrelser for alle anledninger, gir de nødvendige verktøyene for å ta informerte valg.

The Coca-Cola Company er dedikert til å tilby trygge kvalitetsdrikker, markedsføre disse drikkene ansvarlig og fremskaffe informasjon som forbrukerne kan stole på. The Coca-Cola Company har alltid tatt på alvor sin forpliktelse til å markedsføre på en ansvarlig måte.

Vi har en «Global Responsible Marketing Policy» som dekker alle våre drikkevarer, og vi markedsfører ingen produkter direkte til barn under 12 år (i Norge 13). Dette betyr at vi ikke vil kjøpe reklame direkte rettet mot publikum der mer enn 50% er barn under 12 år (i Norge 13).

Denne politikken gjelder for alle våre drikkevarer og mediekanalene vi bruker, inkludert fjernsyn, radio og trykk. I tillegg gjelder det også internett og mobiltelefoner.

The Coca-Cola Company er forpliktet til å overvåke og måle at denne politikken følges i alle de markedene vi betjener.

TV, radio og trykk

The Coca-Cola Company vil ikke plassere noen av våre merkers markedsføring i TV, radio og trykk som er laget spesielt for barn. Dette betyr at vi ikke vil kjøpe reklame i programmer med en publikumsprofil høyere enn 50% av barn under 13 år. Vi er oppmerksomme på at barn også ser på programmer sammen med familien, og gjør det vi kan for å sikre at vår reklame er tilpasset et allment publikum.

Internett og mobiltelefoner

The Coca-Cola Company registrerer den voksende bruken av Internett og mobiltelefoner blant barn. Samtidig som vi mener at Internett kan være et fantastisk læringsverktøy og at mobiltelefoner kan betraktes som en nødvendighet, vil The Coca-Cola Company ikke kjøpe reklame på nettsteder/mobiltelefoner som er direkte rettet mot barn. Der data finnes tilgjengelig, vil vi ikke plassere våre markedsføringsmeldinger på Internett eller mobiltelefon-programmer der mer enn 50 % av publikum består av barn.