Coca-Cola Norge AS


Coca-Cola Norge AS stiller denne hjemmesiden til rådighet til din personlige bruk. Du kan laste ned materiale fra hjemmesiden til ikke-kommersiell, personlig bruk hvis du beholder alle opplysninger om opphavsrett og andre eiendomsrettigheter som finnes i materialet.

Du kan ikke distribuere, modifisere, sende ut, gjenbruke, videresende eller bruke innholdet av denne hjemmesiden i offentlig eller kommersiell øyemed uten skriftlig tillatelse fra Coca-Cola Norge AS. Denne bestemmelsen gjelder tekst, bilder, lyd- og videomateriale.
Betingelsene og vilkårene nedenfor, inkludert alle lover og bestemmelser som er relevante for hjemmesiden og Internett, gjelder for alle brukere av hjemmesiden. Når du skaffer deg adgang til eller bruker denne hjemmesiden, godtar du disse betingelsene og vilkårene.

Varemerker og opphavsrett


"Coca-Cola" og "Coke" er registrerte varemerker som tilhører The Coca-Cola Company. I tillegg er vår konturflaske, det røde ikonet, Coca-Cola Santa-designet og Coca-Cola isbjørnene varemerker som tilhører The Coca-Cola Company.
Alle varemerker og alt materiale som brukes på denne hjemmesiden er opphavrettslig beskyttet, med mindre annet er oppgitt, og må ikke brukes uten skriftlig forhåndstillatelse fra The Coca-Cola Company eller eventuelle tredjeparter som er involvert i hjemmesiden.

Begrenset ansvar


Alt på denne hjemmesiden leveres "som det er", uten garantier av noe slag, verken eksplisitte eller implisitte.
Coca-Cola Norge kan ikke holdes ansvarlig for direkte, indirekte eller tilfeldige følgeskader som følge av tilgang til eller bruk av hjemmesiden.
The Coca-Cola Company påtar seg heller ikke noe ansvar for, og kan ikke holdes erstatningspliktig for eventuelle skader eller virus på ditt datautstyr eller andre eiendeler som følge av tilgang til eller bruk av denne hjemmesiden. Dette gjelder og ved overføring av materiale, data, tekst, bilder, video eller lyd fra denne hjemmesiden eller med opprinnelse fra denne hjemmesiden.

Personlige opplysninger


Personlige opplysninger, som f.eks. navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse som sendes til oss, vil bli brukt i overensstemmelse med vår PERSONVERNERKLÆRING (se nedenfor og nederst på første innholdsside).

Revidering av betingelser og vilkår


Coca-Cola Norge kan til enhver tid revidere disse betingelsene og vilkårene ved å oppdatere denne erklæringen. Du er bundet av slike revideringer, og bør derfor besøke denne siden regelmessig for å lese gjennom gjeldende betingelser og vilkår.