Coca-Cola Norge | vannforbruk | tilbakeføre like mye vann som vi bruker

Coca-Cola Norge | vannforbruk | tilbakeføre like mye vann som vi bruker

STOCKHOLM – Det som begynte som et langsiktig mål for ni år siden, er nå en milepæl i bransjen globalt. I dag annonserte Coca-Cola at de er det første Fortunes 500-selskapet blant som tilbakefører en vannmengde til naturen og miljøet som tilsvarer mengden vann som inngår i selskapets globale salgsvolum og produksjon.

 

I 2007 forpliktet Coca-Cola seg til å tilbakeføre hver liter vann som ble brukt i deres globale salgsvolum og produksjon innen 2020. Dagens måloppnåelse ble en realitet ved begynnelsen av World Water Week og betyr at selskapet og partnerne som tapper på flasker har nådd dette ambisiøse målet fem år før tidsfristen.

 

I følge en vurdering av det globale vannforbruket som ble validert av LimnoTech og Deloitte, og gjennomført i samarbeid med The Nature Conservancy, estimeres det at Coca-Cola-systemet returnerte 191,1 milliarder liter vann til naturen og lokalsamfunn i 2015 – noe som tilsvarer 115 % av det som brukes i Coca-Colas ferdige produkter i fjor – dette gjennom vannprosjekter i 71 land.

 

Coca-Cola har også forbedret effektiviteten av vannforbruket i sine anlegg med 2,5 prosent fra 2014 til 2015, i tillegg til en akkumulert forbedring på 27 prosent siden 2004. I 2015 returnerte systemet omtrent 145,8 milliarder liter vann fra produksjonsprosessene tilbake til lokale vannkilder i nærheten av produksjonslokaler ved å behandle spillvann.

 

Muhtar Kent, styreformann og CEO i The Coca-Cola Company kalte prestasjonen en kilde til stolthet for Coca-Cola-systemet og dets mange partnere.

 

«Hver gang en kunde drikker et produkt fra Coca-Cola, kan de nå være trygge på at selskapet vårt og våre partnere forplikter seg til et ansvarlig vannforbruk nå og i fremtiden»,sa Kent. Han la også til at selskapet planlegger å utvide programmene og prestasjonene sine når det gjelder forvaltning ettersom selskapet vokser. «Vi vet at vårt arbeid innen vannforvaltning ikke er fullført og vi holder fokus på å utforske neste steg i arbeidet med å videreføre våre vannprogram og vår ytelse.»

 

Coca-Cola-systemet nådde sitt mål for vanntilbakeføring gjennom 248 partnerskapsprosjekter som ble lansert i samarbeid med myndigheter, organisasjoner og andre aktører i privat sektor, og fokuserte på trygg vanntilgang og vann til produksjon. Noen av disse prosjektene tilgodeser vannkilder som Coca-Cola bruker i sin produksjon eller åkrer hvor ingredienser fra jordbruket dyrkes og andre har innvirkning på lokalmiljø og vannskiller.

 

I de fleste tilfeller gir disse prosjektene også tilgang til sanitærforhold og utdannelse, gir bedre levekår, hjelper lokalsamfunn å tilpasse seg til klimaendringer, forbedrer vannkvalitet og artsmangfold med mer.

 

 

 

Fire programmer med omfattende bidrag til Coca-Colas vanntilbakeføring er vårt globale konserveringspartnerskap med WWF, Coca-Cola Africa Foundation’s Replenish Africa Initiative (RAIN), selskapets partnerskap med UNDP, Every Drop Matters, som i 2014 ble utvidet til New World, og Coca-Colas investeringer i 50 vannfond i 12 land i Afrika, Latin-Amerika og Karibien, med TNC, FEMSA Foundation og Inter-American Development Bank (IDB) som hovedpartnere. Alle disse programmene er aktive fram til 2020.

 

Les mer: På innsiden av flasken: Ting du kanskje lurer på når det gjelder vann