Vann

Vi skal sørge for ansvarlig vannforbruk ved å ta vare på vannkildene og redusere bruken av vann både i egen produksjon og i verdikjeden