Coca-Cola donerer 2 millioner kroner til Norges Røde Kors

Coca-Cola donerer 2 millioner kroner til Norges Røde Kors

I forbindelse med Covid-19-situasjonen har Coca-Cola Company globalt, sammen med sine tapperipartnere og The Coca-Cola Foundation donert 120 millioner dollar til hjelpearbeid. Det skjer både gjennom finansiell støtte til ideelle organisasjoner som leder hjelpearbeidet, slik som Røde Kors, og gjennom drikke til de som jobber med å stoppe spredningen av Covid-19. 

 

Da  koronaepidemien rammet Norge var det naturlig for oss å fortsette fokuset på å hjelpe ungdom. Den norske donasjonen går derfor til «Kors på halsen», som er et samtaletilbud for alle barn og unge under 18 år. Her kan du ta kontakt når du trenger en voksen å snakke med, uansett hvor du bor i landet.

 

Røde Kors

 

Coca-Cola og Røde Kors – en  langvarig partner

 

Samarbeidet mellom Coca-Cola i Norge og Røde Kors går langt tilbake. De siste 19 årene har vi støttet Røde-Kors sitt arbeid med å skape møteplasser for unge i Oslo-området. Partnerskapet ble nylig utvidet til resten av landet, og midlene er satt av til arbeidstrening for unge gjennom ulike aktiviteter på Røde-Kors sine ungdomssenter, Fellesverket, åtte ulike steder i Norge. I forbindelse med koronasituasjonen ble det viktige arbeidet som Røde Kors gjør for barn og unge nok en gang aktualisert.

 

I dag er det mange unge som trenger ekstra støtte, kanskje mer enn noen gang. Når koronaepidemien rammet Norge var det naturlig for oss i Coca-Cola å fortsette fokuset på å hjelpe ungdom. Røde Kors gjør en utrolig viktig innsats for unge her til lands, og vi er veldig glade for å støtte hjelpetelefonen «Kors på halsen» gjennom donasjonen fra The Coca-Cola Foundation, forteller Barbara Tönz, administrerende direktør i Coca-Cola AS.

 

 

Kors på halsen kommer til Bergen

 

Kors på halsen har en lang historie, og ble startet opp for over 35 år siden, i 1984. Hvert år mottar Kors på halsen ca. 34.000 henvendelser, og tilbudet dekker både kontakt på telefon, chat, e-post og diskusjonsforum.

 

De ekstra midlene fra Coca-Cola vil helt konkret bli brukt for å støtte etableringen av et «Kors på halsen»-tilbud i Bergen.

 

Vi ser behovet for å ruste opp tjenesten enda mer, slik at flere barn og unge får svar når de tar kontakt. Selv om mange har startet på skolene igjen, er det fremdeles mye som er annerledes for de unge. Dette og mye mer kan de snakke om når de kontakter Kors på halsen. Midlene fra The Coca-Cola Foundation vil muliggjøre det å åpne et svarsted til. Det er mange voksne som ønsker å bidra, og denne gangen kan også de som bor i Bergen og omegn melde seg som frivillig til Kors på halsen – sier Nelli Kongshaug, leder for Kors på halsen i Norges Røde Kors.