Coca-Cola Norge | bærekraftsstrategien This is forward | Intervju med Per Hynne

Coca-Cola Norge | bærekraftsstrategien This is forward | Intervju med Per Hynne

Da Coca-Cola lanserte sin nye handlingsplan for bærekraft i 2017 var det som en erkjennelse av at det tidligere ambisjonsnivået måtte jekkes opp betraktelig. Resultatet ble 21 konkrete mål innenfor seks hovedområder som legger sterke føringer for både selskapet, samarbeidspartnere og leverandører. Men har planene ført til handling?

 

 

Vi tok en prat med kommunikasjonsdirektør Per Hynne for en liten statusrapport to år etter lanseringen av This is Forward.

 

 

I 2017 utarbeidet Coca-Cola en egen bærekraftstrategi gjennom handlingsplanen This is Forward. Hva var bakgrunnen for dette?

 

Bærekraftspørsmålet er ikke noe nytt for Coca-Cola, vi har jobbet med bærekraft i mange år og hadde en handlingsplan allerede. Men med den utviklingen vi ser, blant annet med plast i havet og klimaspørsmålene, så vi et behov for å sikre at vi prioriterer riktig. Derfor spurte vi nær sagt alle rundt oss, inkludert leverandører, politikere og frivillige organisasjoner samt nærmere 12.000 kunder og over 1.000 egne ansatte; Hva forventet dere at Coca-Cola skal gjøre for å bidra til en mer bærekraftig verden?

 

Ut fra dette var det seks hovedområder som pekte seg ut og hvor forventningene var store.  Basert på disse ble det utviklet en ny strategi; This is Forward. Dette er en handlingsplan – og det er viktig - ikke bare en plan, men en plan som forplikter til handling. At vi gjør noe aktivt. Med This is Forward har vi satt oss ambisiøse mål som underbygger en standard og en retning på hvor vi skal.

 

Hvilke tiltak vil du trekke frem som aller viktigst?

 

Alt er viktig! Men det er klart at det er noen problemstillinger som står frem som viktigere, fordi vi må gjøre noe raskt, og fordi det er så tett knyttet til kjernevirksomheten. Derfor er hele spørsmålet rundt plast og emballasje helt øverst på agendaen, sammen med sukkerreduksjon og klimatiltak.

 

Noen av tiltakene skal være gjennomført innen 2020, for eksempel skal all elektrisitet komme fra fornybare kilder. Hvordan ligger dere an i forhold til å nå dette og de andre målene i planen?

 

Vi er i rute på mange av målene i planen - en plan som var ambisiøs da vi lanserte den i 2017. Men vi ser nå at ambisjonsnivået må opp. Det som virket som tøffe mål for to år siden holder ikke lenger. Vi må rett og slett gire opp ett hakk. Og dette vil være en kontinuerlig vurdering. Vi jobber nå med en oppdatering av planene rundt plast og emballasje fordi vi ser at vi må gjøre mer dersom vi skal nå våre mål.

 

Kan ett selskap, som Coca-Cola, utgjøre en forskjell?

 

Ja, vi kan og skal gjøre en forskjell, og vi må ta ansvar fordi vi er en global aktør. Men utfordringene knyttet til miljø og bærekraft kan kun løses i fellesskap. Og vi skal være en pådriver for fellesskapet. Vi samarbeider tett med leverandører, kunder, interesse- og bransjeorganisasjoner og andre for å sikre at vi når våre mål beskrevet i vår handlingsplan, og for å dele kunnskap og erfaring.

 

Norge er nå ledende på salg av sukkerfri drikke – over 51 prosent, noe som er et resultat av egen innovasjon og markedsføring, men like mye et resultat av et tett og godt samarbeid med kundene som selger våre produkter. Og så er vi verdens beste pantenasjon med en godkjent innsamlingsgrad på over 95 prosent, som også er et resultat av et godt og langsiktig samarbeid mellom produsenter, handelen og myndighetene. Nå kommer hele verden til Norge for å lære hvordan de kan starte et pantesystem lik det vi har i Norge.

 

Coca-Cola forplikter seg til å støtte FNs bærekraftmål for å bidra positivt til samfunnet. Men har det også en positiv effekt for Coca-Cola som selskap?

 

Ja, det har det.  Handlingsplanen er koblet tett på selve kjernevirksomheten. This is Forward er en strategi for hvordan bedriften skal drives fremover. Det må forankres i hele organisasjonen. Det handler om omdømme og troverdighet hos konsumentene, om å redusere risiko ved å sikre gode rammebetingelser, rekruttering av de beste hodene som prioriterer å jobbe i bedrifter de ønsker å assosiere seg med, samt reduserte kostnader gjennom nye innovative løsninger som reduserer materialbruk og effektiviserer produksjonen.

 

Til slutt; tror du vi vil klarer å møte de globale utfordringene på en bærekraftig måte? Har ungdommen grunn til å se positivt på fremtiden?

 

Vi er nødt til å tro det, men da må alle gjøre mer – individer, næringslivet og myndigheter. Og de neste generasjonene må engasjere seg. De må utfordre det etablerte, og ikke akseptere at det bare snakkes. De må kreve handling. Vi har et samarbeid med en organisasjon som heter Young Sustainable Impact som nettopp gjør dette. De tror ikke de etablerte løser dette uten at unge stemmer lyttes til og tas med i arbeidet med å finne nye, bærekraftige løsninger.

 

 

------------------

 

 

This is Forward

 

… er Coca-Cola systemets Handlingsplan for bærekraft, lansert av Coca-Cola Company i Vest-Europa og Coca-Cola European partners (CCEP) i 2017. Handlingsplanen tydeliggjør hvordan de to organisasjonene sammen skal bruke virksomheten og merkevarene for å bygge en bedre fremtid. Handlingsplanen består av 21 mål hvor hvert mål er identifisert og utviklet i sammenheng med de globale utfordringene verden står ovenfor både lokalt og globalt.

 

Målene krever handling innenfor spesielt seks kategorier:

 

 • Drikke – blant annet redusere sukkerinnholdet
  Innen 2025 skal 50 prosent av salget komme fra drikker med få eller ingen kalorier

 • Emballasje – blant annet redusere avfall
  Innen 2025 skal 100 prosent av alle flasker og bokser samles inn

 • Samfunnet – blant annet legge til rette for unge mennesker og kvinner
  Innen 2025 skal minst 40 prosent av lederstillingene i selskapet være kvinner

 • Klima
  Klimautslippene fra kjernevirksomheten skal kuttes med 50 prosent innen 2025

 • Vann
  Tilbakeføre 100 prosent av vannet som brukes i områder der tilgang på rent vannressurser er under press

 • Leverandører
  Innen 2020 skal 100 prosent av de viktigste råvarene komme fra bærekraftige leverandører

 

Les mer på www.CCEP.com