Klima

Vi skal halvere utslippene fra vår egen virksomhet, og redusere utslippene i hele verdikjeden