Produkter

Nyheter

Arbeide for Coca-Cola

Live Positively

The Coca-Cola Company arbeider langsiktig for å bidra til et mer bærekraftig samfunn, gjennom å ta miljø- og samfunnsansvar og bidra til økonomisk utvikling de steder hvor selskapet opererer.

'Coca-Cola', 'Coke', 'Coca-Cola light', 'Coke light', 'Coca-Cola zero', 'Coke zero' the design of the 'Coca-Cola' contour bottle, 'the Modified Dynamic Ribbon', 'Fanta', 'Fanta Free', 'Fanta Funky Orange', 'Sprite', 'Sprite Zero', 'Powerade', 'Powerade Citrus Charge', 'Powerade Forest Force', 'Powerade Snow Storm', and 'Powerade Mountain Blast' , 'Mer', 'Minute Maid', ' Bonaqua', 'Bonaqa Silver', 'Burn', 'Bjäre' are trademarks of The Coca-Cola Company

© 2010 The Coca-Cola Company